Ziekencommunie en ziekenzalving

Voor wie aan huis gebonden zijn of voor langdurig zieken bestaat de mogelijkheid de H. Communie aan huis te ontvangen. Men hoeft hiervoor niet oud te zijn! Er kunnen ook allerlei tijdelijke redenen zijn waarom u verhinderd bent naar de kerk te komen.

Ernstig zieken en stervenden kunnen het sacrament van de ziekenzalving ontvangen uit handen van een priester. Wanneer u of één der uwen dit sacrament wenst te ontvangen kunt u met het pastorale team ( tel. 06 – 49423242 ), of met de coördinerend koster contact opnemen teneinde één en ander in overleg met u te regelen.

Om de twee jaar is er een eucharistieviering met gezamenlijke ziekenzalving.

Praktische informatie over het huisbezoek binnen onze parochie vindt u in de brochure Huisbezoek en communie aan huis, die u hier kunt downloaden.