Wijkcontactpersonen

Onze parochiekern is ingedeeld in 22 wijken, die elk een verschillend aantal adressen van parochianen bevatten. De wijken dragen namen die verwijzen naar hun ligging in de parochiekern. Elke wijk heeft een eigen wijkcontactpersoon, die functioneert als centrale persoon in haar of zijn eigen buurt. De wijkcontactpersonen kunnen te allen tijde door de parochianen worden aangesproken en zij zullen ook bij bijzondere gelegenheden de parochiekern bij haar leden vertegenwoordigen. Zij kunnen bovendien de pastoor bijstaan door berichten uit de wijk door te geven en door eventueel hulp te bieden bij de organisatie van groot huisbezoek of wijkavonden.

Wijkindeling:

1 De Goede Herder 1
2 Beukenhorst
3 Kerkehout 1
4 Kerkehout 2
5 Kerkehout 3
6 Kerkehout 4
7 Kieviet 1
8 Kieviet 2
9 Klinge
10 Konijn 1
11 Konijn 2
12 Raaphorst
13 Wittenburg
14 Johannahuis, Van Ommerenpark 200
15 Schouwenburgh & Stoephout
16 Haesebroek
17 Serviceflat Zomerland
18 Hoefijzer
19 Van Ommerenpark 101-199
20 Groenendael
21 De Goede Herder 2
22 Van Ommerenpark 300-335