Wat te doen bij

Huisbezoek en Communie aan huis

Geloven doe je niet in je eentje.

Het kan gebeuren dat mensen niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen: door ziekte, door de beperkingen die hun leeftijd met zich meebrengt of door andere oorzaken. Dat kan heel verdrietig zijn voor deze mensen, ze kunnen het gevoel krijgen dat ze er niet meer bij horen. Maar dat is geenszins het geval: ook deze mensen maken ten volle deel uit van onze parochie-gemeenschap.

In alle kernen van onze parochie zijn er mensen die namens de parochie op bezoek gaan bij parochianen.
Voor het aanvragen van huisbezoek of communie thuis kunt u contact opnemen met uw parochiesecretariaat of uw locatiereferent. Zie voor telefoonnummers uw parochieblad of de parochiële web-site.

Praktische informatie over het huisbezoek binnen onze parochie vindt u in de brochure Huisbezoek en communie aan huis, die kunt u hier dowloaden.

Ziekenzalving

In de ziekenzalving ontvangt de zieke de kracht en de moed om zijn ziekte en pijn te verbinden met het lijden van Christus, in het geloof dat hij eens mag delen in het nieuwe leven van Christus. Zo houdt de ziekenzalving een zending in: de opdracht om in verbondenheid met Christus het vaste vertrouwen te bewaren dat het ziek zijn en het sterven niet het laatste woord hebben. Met Christus loop je als zieke nooit verloren en is je leven geen doodlopende weg. Lees meer in de folder. klik op het plaatje om de folder te openen.

Praktische informatie over de ziekezalving binnen onze parochie vindt u in de brochure ziekenzalving H Augustinus augustus 2016

Uitvaart

Een belangrijke dienst die wij als parochiegemeenschap bewijzen aan de mensen die bij onze gemeenschap horen, is het verzorgen van goede en liefdevolle uitvaarten. Iedereen die het overlijden van een dierbare heeft meegemaakt, weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om op een goede manier afscheid te nemen.

Praktische informatie over het regelen van een uitvaart binnen onze parochie vindt u in de brochure uitvaarten H. Augustinus augustus 2016