Overlijden

Wanneer een sterfgeval ophanden is, is het raadzaam om de pastoor hiervan in een zo vroeg mogelijk stadium in kennis te stellen. Dit kunt u doen via het telefoonnummer van het pastorale team ( 06 49 42 32 42, met voicemail ). Dit is belangrijk vanwege het eventueel toedienen van de laatste sacramenten en het tijdig afspreken van de uitvaartmis. Nadat de pastoor het bericht heeft ontvangen, zal hij of zijn vervanger een eerste bezoek bij u brengen om bijzonderheden te bespreken.

Indien gewenst kan de overledene worden opgebaard in de torenkapel van De Goede Herder. Parochianen van de parochiekern De Goede Herder kunnen op het parochiekerkhof ‘In Loco Pascuae’ worden begraven. De voorwaarden waaronder dit mogelijk is staan vermeld in het informatieboekje, dat bij de coördinerend koster, dhr. A.F. Wessel, verkrijgbaar is.