Huwelijk

Wie graag een kerkelijk huwelijk wil sluiten in de Goede Herder, wordt verzocht, behalve met de coördinerend koster, ook contact op te nemen met de pastoor om de datum vast te leggen. Het is wenselijk dat u minstens vier maanden vóór de huwelijksdatum contact opneemt ( en voordat u verdere afspraken definitief heeft vastgelegd ). De gesprekken over het huwelijk en de voorbereiding op de plechtigheid vragen veel tijd en aandacht. Meestal heeft de pastoor drie gesprekken met elk bruidspaar.