Vormsel

De voorbereiding van dit sacrament begint met een ouderavond. De kinderen bereiden zich in enkele bijeenkomsten voor op het vormsel. Het Heilig vormsel wordt toegediend tijdens een gezamenlijke viering met de drie parochies van Wassenaar.

Contactpersonen: F.A.J. Barge en B.J. van der Vegte.