Organisatie

De organisatie van de parochiekern De Goede Herder bestaat uit:

De beheercommissie die zich bezig houdt met de bestuurlijke zaken zoals financiën, personeel en vrijwilligers aansturen, het beheer van het kerkgebouw, het onroerend goed en het kerkhof.

De pastoraatgroep die zich bezig houdt met de voorbereiding van de liturgische en andere religieuze vieringen.

Het secretariaat voor de dagelijke ondersteuning.