Oecumene

De samenwerking van parochiekern de Goede Herder met de Kievietkerk bestaat sinds 2001. In de Oecumenische Commissie Wassenaar-Zuid zijn zowel leden van de Kievietkerk als parochianen van de Goede Herder vertegenwoordigd. De commissie organiseert vespervieringen, avondmuziek-bijeenkomsten en meditatieve duinwandelingen. Daarnaast wordt in elke advent een gezamenlijk adventboekje uitgegeven. In de afgelopen periode zijn éénmalig drukbezochte rondleidingen in beide kerken georganiseerd. Vanuit de Goede Herder participeren in de commissie: pastoor M.P.J. Hagen, P.J. Berger, mw. M.M.C. van der Werf-Reuver en Th.H.M. van Deursen.