Gezinsviering 1 juli 2018


Aan alle kinderen, ouders en grootouders van de drie Wassenaarse kernen,
Graag nodigen wij jullie uit voor de laatste gezinsviering van het schooljaar 2017/2018, die op zondag 1 juli a.s. wordt gehouden in de kerk van de Goede Herder (Stoeplaan 4). In het evangelie zal het gaan over Jaïrus en zijn dochtertje.

Aansluitend houden we een picknick rond de schaapjes op het voorplein van de kerk. Voor koffie, thee en limonade zullen wij zorgen. Neem je eigen broodjes mee en eventueel iets lekkers om te delen. Het is ook leuk om wat buitenspeelgoed mee te nemen.

Omdat de vakantieperiode bijna begint zal pastoor Hagen na afloop de auto van hen die daar prijs opstellen zegenen. Een magneet met de beeltenis van de Heilige Christoffel, de beschermheilige van de reizigers, hebben we voor 6 euro per stuk op voorraad.

Wij hopen dat u naar de viering en de picknick zult komen.

Gezinskerk Wassenaar, Mirjam Aerden & Marion Khargi & Marie Jose Tiemstra

Fondsenwerving evenement voor Kerk in Nood – Kerkenloop

Fondsenwerving voor de Christenen op de vlakte van Nineveh, Syrië/Iraq.

Een informeel evenement wordt georganiseerd op 17 juni in samenwerking met Kerk in Nood – hardlopen/fietsen/wandelen langs 6-7 kerken van het gebied van de Parochie Augustinus (Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten). Deelnemers kunnen mee doen op één of meer delen. Langste route ca. 33 km (hardlopen/fietsen). Deelnemers kunnen één of meerdere deelnemende kerken bezoeken en een kopje koffie enz. nuttigen. Er is geen vast begin of eindpunt.

Evenement is voor “fun”. Geen timing of prijzen, enz.

Inschrijving bij de Kerk in Nood website (https://kerkinnood.nl/actueel/kerkenloop-wassenaar

N.B. Deze webpagina gaat live als de deelnemende kerken bekend zijn). De inschrijfkosten gaan volledig naar Kerk in Nood.
Inschrijfbedrag deelnemers:
– t/m 18 jaar vanaf minimaal € 2,50;
– Volwassenen vanaf minimaal € 5,00.
Na inschrijving ontvangen deelnemers een routebeschrijving en korte omschrijving van de te bezoeken deelnemende kerken.

Dodenherdenking in de Goede Herderkerk

Vrijdagavond 4 mei organiseert de Raad van Kerken Wassenaar een avondgebed waarin de slachtoffers van oorlogen en conflicten worden herdacht. Er zal worden stilgestaan bij de mensen die hun leven gaven voor vrede en veiligheid. Dit jaar zal het Ensemble Archipel, onder leiding van Anneke Huiting, ‘The Music for the Funeral of Queen Mary’ van Purcell uitvoeren. Voorgangers tijdens deze viering zijn Pastoor Michel Hagen en Ds Jilles de Klerk.
Het begint om 18.45 uur. Met het oog op de burgerlijke herdenking bij het monument op de Schouwweg later op de avond is de dienst om 19.20 uur afgelopen.
Dus, vrijdag 4 mei om 18.45 in de Goede Herderkerk.

Bedevaartseizoen Brielle start met inzegening ciborium

Op zaterdag 28 april start het bedevaartseizoen in het heiligdom van de H.H. Martelaren van Gorcum te Brielle op een bijzondere wijze. Mgr. J. van den Hende zegent deze dag het ciborium in. Deze altaaroverkapping op het Martelveld achter het kerkgebouw werd de afgelopen maanden gerestaureerd.

De bisschop is hoofdcelebrant in de pontificale eucharistieviering die om 11.00 uur begint. Vanwege het diocesane Jaar van Gebed zal de bisschop tijdens de viering een bedevaartskaars overhandigen aan bedevaartorganisaties van het bisdom Rotterdam. Ook het heiligdom van de H.H. Martelaren van Gorcum in Brielle ontvangt een kaars.

De inzegening van het ciborium vindt plaats aan het eind van de eucharistieviering. Het monument dateert van 1921 en werd ontworpen door architect Jan Stuyt. Het ciborium markeert de precieze plaats waar de Martelaren van Gorcum ter dood zijn gebracht. De restauratie van het ciborium begon in februari 2018. Uit onderzoek, bij onder andere de Beeldbank van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg, bleek dat het ciborium oorspronkelijk bedekt is geweest met enkele zogeheten lagen schub- of beverstaartleien. Deze dekkingsvorm is nu opnieuw aangebracht. De ronde bol met kruis bovenop de dakbedekking is karakteristiek voor architect Jan Stuyt en wordt teruggeplaatst nu de restauratie van het dak is voltooid.

Voorafgaand aan de opening van het bedevaartseizoen is ook het museale deel van het heiligdom vernieuwd. Er is een duidelijker onderscheid in de presentatie van de historie sinds 1572 en de verering van de Martelaren daarna. Er is vanaf nu meer toelichting te lezen over onder meer de houten kapel met Ommegang (1880), het ciborium (1921) en de stenen kerk (1932).

De 22e Vuurdoop op 19 mei 2018

Parochies hebben tot 20 april 2018 de gelegenheid om vormelingen en begeleiders aan te melden voor de Vuurdoop die dit jaar op 19 mei zal plaatsvinden. Inmiddels hebben zich al vele vormelingen uit alle hoeken van het bisdom Rotterdam aangemeld. Maar de kathedraal zit nog niet vol!
Aanmeldingen voor de Vuurdoop zijn mogelijk via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.

Om dit jaar in aanmerking te komen voor de Vuurdooptrofee is er een collagewedstrijd uitgeschreven. Jongeren kunnen een fotocollage maken rond het thema ‘Heb jij de Spirit?!’Ieder jongere uit de groep kan een foto maken. Met bijvoorbeeld Word of een fotobewerkingsprogramma kan de collage worden vormgegeven. Probeer, wanneer mogelijk, aan te leveren als afbeelding (JPG) of in PDF-formaat.
Elke Vormselgroep mag één fotocollage insturen. Een jury bekijkt en beoordeelt de collages. Inzenden tot 20 april 2018 naar: devuurdoop@bisdomrotterdam.nl.

Daarnaast is het ook mogelijk om een collage te maken op papier. Formaat A3. Stuur de papieren collage voor 20 april 2018 naar Bisdom Rotterdam, Pastorale Dienstverlening, Monique Meeussen, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam.

De Vuurdoop is een dag voor vormelingen van 12 tot 14 jaar waarop het verhaal van Pinksteren centraal staat. Er is gebed, bezinning, muziek, vuur en theater. Ook gaan de vormelingen in gesprek met mensen die zich op een of andere manier inzetten voor anderen. De begeleiders van de vormelingen ontmoeten de bisschop of een van de vicarissen voor een geloofsgesprek, parallel aan de ontmoeting die de vormelingen hebben.

Nadere informatie vindt u op www.bisdomrotterdam.nl/vuurdoop

Contactpersoon: Monique Meeussen, coördinator Pastorale Dienstverlening.
Telefoon: 010 – 281 51 84
Email: m.meeussen@bisdomrotterdam.nl

Mgr. J. van den Hende op 4 februari te gast bij de Franse Parochie

Zondag 4 februari a.s. zal Mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam de Franse parochie in de Goede Herder bezoeken. Hij zal voorgaan tijdens de mis van 17.00 uur waarin de bisschop officieel Pater Pierrot Mazono zal voorstellen als priester van de Franse parochie. Deze zal tevens verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg.

Ook zal Mgr. van den Hende pater A.J. van Deelen installeren als administrator van de Franse parochie. Pater Matthew Thekkeyil blijft als lid van het Franse pastorale team zijn activiteiten voortzetten.

Al onze parochianen zijn van harte uitgenodigd om deze ongetwijfeld mooie viering bij te wonen.

Emmanuel Gebedsgroep

Vanaf januari 2018 zijn we met de tweede periode van onze internationale gebedsgroep gestart. We hopen u graag te mogen ontmoeten of weer te zien tijdens een of meerdere avonden. Tot nu toe waren we elke avond met gemiddeld 30(!) deelnemers, waaronder parochianen uit de verschillende kernen van de Augustinus parochie. De avonden beginnen met een internationale lofprijzing (Nederlands, Engels en Frans) met vervolgens afwisselend getuigenissen, gebed, delingen en/of sprekers. De avonden vinden tweewekelijks plaats in de Goede Herder kerk in Wassenaar, van 20:30 tot 22:00 uur. Meer info: www.bit.ly/gebedsgroep

De komende data zijn:
11 & 25 januari;
8 & 22 februari;
8 & 22 maart;
5 & 19 april;
3, 17 & 31 mei;
14 & 28 juni.

Hopelijk tot gauw!
Met vriendelijke groet,

Annemarie de Bresser, namens het gebedsgroep team.

Marriage Course

Vanaf 12 januari 2018 wordt er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage Course georganiseerd, en wel in Den Haag-Ypenburg.

Deze Marriage Course is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – en met een flinke scheut humor. In de acht avonden komt de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

Hier (klik hier) leest u meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie.
De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk is de cursus gebaseerd op de Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Aanmelden kan heel gemakkelijk via de link Marriage Course van de Bisdom-website. De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl
Met hartelijke groet,
Tjeerd Visser
vicaris-generaal
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
t.visser@bisdomrotterdam.nl
www.bisdomrotterdam.nl

Jaarprogramma van het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit en levensverdieping

“Mensen zoeken mensen om mee te praten over God weet wat: leven, leegte, verlangen en hoop…”

Deze woorden kunt u vinden op de voorkant van het programmaboekje voor 2017-2018 van het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit en levensverdieping, kortweg KCS te Haarlem. Over deze en andere thema’s, die ons diepgaand raken in het leven, bieden wij een aantal programma’s aan. Met een kleine groep gaan we een reeks gesprekken voeren aan de hand van een boek, een film, gedichten, schilderijen of anderszins.
Meerdere cycli besteden aandacht aan oude en hedendaagse mystici zoals de diplomaat Dag Hammarskjöld en de filosofe Edith Stein. Talloze actuele boeken zijn in het programma opgenomen waaronder Een jihad van liefde van Mohamed El Bachiri en Oog in oog van Kick Bras. Drie wonderschone films zijn gewijd aan het complexe thema vergeving en verzoening. Nieuw is ook de ‘leesclub KCS’ die start met de klassieker Narziss en Goldmund van Hermann Hesse en het gelauwerde debuut van Jesus Carrasco De vlucht. De gespreksgroep rond het tijdschrift Speling is dit jaar gewijd aan het mooie thema Goeie genade!
Als start van ons programma bent u welkom op een avond waar Frans Maas in een inleiding de gedachten van de oude mysticus Eckhart in verband zal brengen met hedendaagse opvattingen over levenskunst.
Het KCS is een plaats waar de gesprekken gericht zijn op verdieping en verrijking van de eigen levenservaringen die in openheid met en in respect voor elkaar gedeeld worden.

Meer over zowel onze thema’s als onze werkwijze kunt u vinden in ons jaarprogramma 2017-2018 dat ook uitvoerig beschreven staat op onze website: www.kcs-haarlem.nl
U kunt ook een boekje hiervan opvragen bij het secretariaat,
telefoon: 0235274675 of per email: info@kcs-haarlem.nl
U kunt ons vinden in de Parkstraat 1, 2011KJ in Haarlem, vlakbij het station.
U bent van harte welkom.

Uw steun voor Vronesteyn

Geef de Kerk toekomst

‘Centrum Vronesteyn biedt ruimte aan diaken- en priesterstudenten die zich willen vormen om later als diaken of priester het gelaat van de barmhartige Vader te kunnen uitdragen. Barmhartigheid is de kern van ons christen-zijn. Bijzonder in het heilig Jaar van de Barmhartigheid zal deze oproep ons brengen bij de kern van ons ambt als diaken en priester.’ zegt rector Walter Broeders.

De priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor de menselijke vorming, de geestelijke vorming, de intellectuele vorming en de pastorale vorming. In Vronesteyn is ook aandacht voor de gebedstijden in de kapel, het met elkaar vieren van de eucharistie, gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen met mensen vanuit Kerk en samenleving, geloofsgesprekken, er is stilte en aandacht.

Het raam in de kapel dat door Mgr. Van den Hende is gezegend toont Christus en de apostel Petrus. Het is een afbeelding van de roeping van Petrus, op de achtergrond zijn diens broers te zien die nog aan het vissen zijn. Jezus roept hen en zegt tegen Petrus: ‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen’. En ze laten alles in de steek om Hem te volgen (Luc.5).

Word donateur
Priesters en diakens vormen op Vronesteyn is een gezamenlijke zorg van heel ons bisdom. De vitaliteit van de Kerk in het bisdom Rotterdam hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van priesters en diakens ten dienste van allen in de Kerk. Het is nodig om hen vorming en opleiding te geven die passen bij dit bijzondere dienstwerk. De kosten hiervoor zijn hoog. Deze bedragen voor studie, personeel en onderhoud van het huis € 180.000 per jaar.

Bij rector W. Broeders kunt u de gebedskaart ‘Gebeden om roepingen’ aanvragen en zo met vele anderen, in parochie of privé, meebidden om roepingen in deze tijd.

Ook uw gift is zeer welkom. Als donateur wordt u geïnformeerd en uitgenodigd bij speciale bijeenkomsten van Vronesteyn, zoals bijvoorbeeld een wijding of een donateursdag.

IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

Meer informatie via www.vronesteyn.nl