24 uur voor de Heer parochie H. Augustinus

Op vrijdag 29 om 9.00 uur tot zaterdag 30 maart om 9.00 uur is in onze parochie 24 uur non stop Aanbidding van het Allerheiligste.
Jezus vraagt zijn leerlingen om trouw te blijven aan het gebed. Sinds 2015 is het initiatief “24 uur voor de Heer” op verzoek van Paus Franciscus elk jaar onderdeel van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. De “24 uur voor de Heer” nodigt ertoe uit het sacrament van Boete en Verzoening te vieren in een context van Eucharistische aanbidding. Dit jaar vindt het plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart. Parochie H. Augustinus sluit zich aan en geeft daarmee gehoor aan de oproep van de paus. In een brief aan parochies schrijft onze bisschop mgr. Van den Hende:

“Op weg naar Pasen is de ‘24 uur voor de Heer’ een bijzondere manier om als gemeenschap van geroepenen samen te bidden en persoonlijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, in vertrouwen op de barmhartigheid van de Heer”

Praktische informatie over 24 uur voor de Heer

Wat is het?
• Gedurende 24 uur wordt het Allerheiligste uitgesteld en is gelegenheid voor Aanbidding.
• Tevens is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Waar?
• Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77, Wassenaar)

Wanneer?
• Van vrijdag 29 maart 2019 om 9.00 uur (start met Eucharistieviering om 9.00 uur) tot
zaterdag 30 maart 2019 om 9.00 uur (slot met Eucharistieviering om 9.00 uur).
• Op vrijdag 29 maart is tussen 20.00-22.00 uur gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Hoe kan ik helpen?
• Op elk moment kan je binnen komen en zo lang blijven als je wilt.
• Ook moeten er ook steeds minimaal twee mensen aanwezig zijn. Om die reden zoeken we mensen die een tijdslot van 30 minuten of een veelvoud daarvan voor hun rekening nemen (dus ½ uur, 1 uur, 1 1/2 uur, 2 uur etc). Ben je daartoe bereid meld je dan uiterlijk 28 maart om 09.00 uur per e-mail aan bij 24uur-aanbidding@parochie-augustinus.nl en geef aan hoe lang je wilt worden ingedeeld (minimaal 30 minuten) en hoe laat. In de kerken liggen ook intekenlijsten.

Passiecantate ‘Who is this King?’ in de Katwijkse r.-k kerk

‘Ik had dit voor geen goud willen missen’. ‘Niet te geloven dat in deze repetities dit ervaren middenkoor Vocalis deze passiecantate zo heeft kunnen instuderen’. ‘Zo’n inspirerend begin van de Goede Week kan ik me niet meer heugen’. ‘Die Niek van der Meij achter de piano is toch wel een virtuoos! Zomaar vier reacties van verschillende bezoekers aan de passiecantate ‘Who is this King?’ na afloop van de uitvoering vrijdag 12 april om 20.00 uur in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn.

Ik hoor u als trouwe lezer van deze website al denken: ,,Maar hoe kunnen deze reacties er nu al zijn, zij moeten immers nog gaan zingen?” Helemaal gelijk, maar het verloop van de repetities tot op heden op de vaste donderdagavond wijst naar een prachtige en zeer inspirerende uitvoering van dit passiestuk.

‘The Jerusalem Passion’ vooraf
Deze passiecantate, eerder uitgevoerd door het passieprojectkoor Vocalis in 2017, is voor jong en oud(er), van welke gezindte dan ook, een mooie en unieke gelegenheid om het alom bekende passieverhaal op een eigentijdse wijze te beleven. Daar hoeft u geen uren voor op een houten stoeltje te blijven zitten. Om in de juiste sfeer te komen worden er voorafgaand aan de passiecantate drie liederen ten gehore gebracht uit ‘The Jerusalem Passion’ van Murray Wylie en twee liederen uit de Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach. Alles wordt natuurlijk vakkundig begeleid door dirigent Aldert Prast en Niek van der Meij op piano.

Passiecantate met passende beelden
Daarna volgt de schitterende passiecantate ‘Who is this King?’. Deze passiecantate van de componisten en tekstschrijvers Joseph M. Martin en Lloyd Larson bevat tien liederen. Echt elke liedtekst is raak en komt zeker bij u binnen en middels de beamers worden passende- en pakkende beelden geprojecteerd. Twee speciaal uitgezochte stemmen zullen de verbindende teksten uitspreken, teksten die tot nadenken zullen stemmen in de aanloop naar de Goede Week. En de goede luisteraar zal zeker in een aantal liederen van deze passiecantate flarden kunnen beluisteren van bekende paasliederen.
Wat zou het leuk zijn voor de ongeveer veertig leden van Vocalis als zij de eerste klanken toevertrouwen aan de schitterende akoestiek in deze kerk en kijkende in het kerkgebouw zien ze dan ongeveer vierhonderd enthousiaste bezoekers schouder aan schouder zitten. Reken maar dat dit beeld extra adrenaline geeft aan alle koorleden, dirigent Prast en muzikaal begeleider Van der Meij. Hoe kunnen we dat bereiken? Deel dit bericht dus met uw familie en vrienden en vriendinnen. En het is ook heel gemakkelijk, want er hoeft geen entreekaart te worden gekocht, de entree is gratis, en om 19.30 uur gaan de kerkdeuren al open om iedereen tijdig een goede zitplek te geven.

U komt toch ook?
Natuurlijk kunt u op een vrijdagavond 20.00 uur vele andere invullingen bedenken, om te beginnen met een half uurtje ‘banken’ bij GTST, maar het live aanwezig kunnen zijn bij de uitvoering van deze passiecantate ‘Who is this King?’ mag u toch zeker niet missen? En bent u fysiek niet in staat om vrijdagavond 12 april naar deze kerk te gaan, via de website www.joannesdedoper.nl kunt u het later ook terug beluisteren en bekijken wat de beamerprojecties betreft. Ter bestrijding van de kosten wordt er bij het verlaten van de kerk na afloop van deze uitvoering wel een deurinzameling gehouden. Wat is deze start van uw Goede Week u waard?

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Agnes Bol, voorzitter van het middenkoor Vocalis van de parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk dat deze unieke passiecantate gaat uitvoeren. Zij is bereikbaar op agnesbol@live.nl en / of 06-26400992.

40 dagen campagne

IN HET KADER VAN ‘NETWERK VAN LIEFDE’2019

In de komende Veertigdagentijd (6 maart tot en met 20 april 2019) houdt het bisdom Rotterdam voor de derde keer een 40-dagencampagne met als thema ‘Netwerk van Liefde’. Daarmee wil het bisdom de aandacht vestigen op de vele diaconale activiteiten, die katholieke parochies, zorginstellingen en scholen in deze periode organiseren. Traditioneel krijgt in deze tijd de Vastenactie veel aandacht, die dit jaar vijf waterprojecten steunt in verschillende delen van de wereld onder het motto ‘Water verandert alles’. Maar de 40-dagencampagne heeft ook oog voor de diaconale inzet voor mensen in nood dichtbij.

Zichtbaar maken
Voortbouwend op de ervaringen van de afgelopen jaren, denken we momenteel aan de volgende publiciteitsmiddelen om de diaconale inzet zichtbaar te maken:
 tijdens de Veertigdagentijd komt op de homepagina van de bisdomsite de foto van de 40-dagencampagne te staan met doorklikmogelijkheid naar een webpagina met algemene informatie over de 40-dagencampagne.
 alle activiteiten in het kader van de 40-dagencampagne worden vermeld in weekoverzichten (pdf-bestand), te beginnen met week 10 (6 tot en met 10 maart) en eindigend met week 16 (15 tot en met 21 april). Deze weekoverzichten kunnen worden ingezien via de genoemde webpagina. Ze worden zo actueel mogelijk gehouden. We hebben gekozen voor weekoverzichten, omdat een algemeen overzicht van ongeveer 300 activiteiten niet werkbaar is.
 twee keer per week een nieuwsbericht, waarin wordt vooruitgeblikt op bepaalde activiteiten of in meer algemene zin aandacht wordt besteed aan een bepaald type diaconale activiteiten. Deze nieuwsberichten worden geplaatst in de sectie ‘Netwerk van liefde’ van het nieuwsoverzicht en worden ook opgenomen in de veertiendaagse Nieuwsbrief van het Bisdom Rotterdam.
 bijzondere activiteiten worden tevens vermeld op de Facebookpagina’s ‘Caritas in Nederland’, ‘Missie, Ontwikkeling en Vrede’ of ‘M25 Bisdom Rotterdam’ en in de Nieuwsbrief Dienen.
Begin maart ontvangen alle contactpersonen van de activiteiten, die op dat moment bekend zijn, eenmalig per email een actueel overzicht (pdf-bestand) van alle activiteiten.

Activiteiten
Voor vermelding komen alle activiteiten in aanmerking, die parochiekernen, scholen en instellingen zelf organiseren of samen met andere partners ten behoeve van mensen in nood, direct of indirect (via sponsoracties of voorlichtingsbijeenkomsten). Ze hoeven niet speciaal voor deze Veertigdagentijd georganiseerd te worden, maar kunnen ook onderdeel zijn van een langere reeks activiteiten als een maandelijkse ontmoetingsmaaltijd of een leerhuisreeks. Een activiteit van een M25-groep of andere (jongeren)groep in het kader van NL Doet (15 en 16 maart), Wereldwaterdag (22 maart) of Nationale Pannenkoekdag voor Ouderen (22 maart) telt ook mee. Ook kan je denken aan meer bezinnende of vierende activiteiten ter voorbereiding op Pasen, waarin de zorg voor mensen in nood expliciet aan bod komt.

Voorbeelden van activiteiten:
 Sobere maaltijd met info over (Vastenactie)project of diaconale thematiek
 Pelgrimstocht, duinwandeling of stiltewandeling in het kader van Vastenactie
 Bewustzijnsactiviteiten over eigen watergebruik, watervoetafdruk, energiecoaches,
waterquiz e.d.
 Bijeenkomst over encycliek Laudato Si’, groen geloven of duurzaamheid
 Lezing over armoede, diaconale inzet, barmhartigheid o.i.d.
 Wandelen met bewoners zorginstelling of gezellige middag
 Maaltijd of bijeenkomst met vluchtelingen
 Sponsoractie voor Derde Wereldproject (b.v. verkoop violen, wijn, sponsorwandeling,
klaverjasavond, benefietconcert, fancy fair, paasmarkt, golftoernooi)
 Koffiestop of cocktailstop in supermarkt of op weekmarkt
 Gezamenlijk bezoek aan diaconaal project of hongerdoekententoonstelling in de
Domkerk in Utrecht (tijdens Veertigdagentijd)
 Schrijfactie voor Amnesty International of gedetineerden
 Themaviering over diaconaal onderwerp met gastspreker of vertoning DVD
Vastenactieproject na afloop bij koffiedrinken
 Bezinningsavond over werken van barmhartigheid of film over diaconaal onderwerp
 Gastlessen over het Vastenactieproject
 Scholenactie voor een goed doel in de Veertigdagentijd
Bezinnende activiteit rond ‘netwerk van liefde’

Als een parochiekern in het kader van deze 40-dagencampagne een speciale activiteit wil
organiseren, waarin aandacht wordt besteed aan de gelovige wortels van de dienst van de
liefde, dan kan daarbij gebruik gemaakt worden van een van de volgende materialen:

 De hongerdoek ‘God onder ons’ (2011), waarin de werken van barmhartigheid
centraal staan.
 De hongerdoek ‘Ik ben omdat wij zijn’ (2017).
 ‘Doen wat Jezus ons heeft voorgedaan’ – twee bijeenkomsten over diaconale
spiritualiteit.
 Drie catechesebijeenkomsten rond het Paastriduüm

De hongerdoeken zijn eventueel te leen bij de Pastorale Dienstverlening. Ook kunnen we
suggesties voor gebruik van deze hongerdoeken of het cursusmateriaal van ‘Doen wat Jezus
ons heeft voorgedaan’ leveren.
‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’ – inzamelingsactie voedselbank

In het rijtje diaconale activiteiten (zie boven) ontbreekt bewust de inzameling van houdbare
levensmiddelen voor de voedselbank. Veel parochies hebben inmiddels de gewoonte om
maandelijks of zelfs wekelijks levensmiddelen in te zamelen. Andere parochies doen dit enige
keren per jaar. Onder het motto ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed” stimuleert het
bisdom Rotterdam al enige jaren parochies om een dergelijke inzameling in de
Veertigdagentijd te houden. In 2018 deden volgens een telefonisch ronde minstens 108
parochiekernen mee. In 2019 zal het bisdom deze oproep wederom doen. In de algemene
publiciteit rond de 40-dagencampagne zal deze inzamelingsactie vermeld worden. Vanwege
de veelheid worden de inzamelingsacties niet apart opgenomen in het overzicht.

Publieke diaconale activiteiten
De 40-dagencampagne focust door haar opzet vooral op de bijzondere, incidentele activiteiten
met een publiek karakter. Een belangrijk deel van de diaconale inzet blijft zo buiten beeld. Je
kan dan denken aan de financiële en materiële hulpverlening aan personen en gezinnen door
de Parochiële Caritas Instellingen, aan bezoekwerk aan ouderen en zieken, aan activiteiten
van maatjesprojecten of de vrijwilligersinzet in zorginstellingen (patiëntenvervoer,
bezoekwerk). Als een school in de loop van de Veertigdagentijd in haar lessen aandacht
besteedt aan de Vastenactie, is dat ook moeilijk op te nemen in het overzicht.
In een aantal nieuwsberichten zullen we daarom stil staan bij deze minder zichtbare inzet.

Oproep om mee te doen
Met deze beperkingen in het achterhoofd roept het bisdom Rotterdam katholieke parochies,
scholen en zorginstellingen op om alle activiteiten aan te melden, die zij in de
Veertigdagentijd organiseren ten behoeve van mensen in nood. Je kan dan denken aan
activiteiten van de MOV-groepen in het kader van de Vastenactie. Of aan diaconale
activiteiten, zoals een avond over armoede, een maaltijd met vluchtelingen of een wandeling
met bewoners van een zorginstelling. M25-groepen en andere jongerengroepen kunnen hun
diaconale acties aanmelden, voorbereidingsgroepen voor de Eerste Communie of het Vormsel
hun sponsorprojecten of een bezoek aan de Zusters van Naastenliefde, koren een gastoptreden
in een gevangenis of zorginstelling. Ook komen meer bezinnende en vierende activiteiten in
aanmerking, wanneer de zorg voor mensen in nood expliciet aan bod komt (bijvoorbeeld een
kruiswegmeditatie met speciale aandacht voor daklozen of vluchtelingen).

Ook scholen en instellingen kunnen meedoen
Ook katholieke scholen en zorginstellingen kunnen meedoen aan de 40-dagencampagne
‘Netwerk van Liefde’, als zij bij voorbeeld een sponsoractie organiseren voor een Derde
Wereldproject of een collecte houden voor de Vastenactie of een ander diaconaal doel. Het
gaat dan wel om een concrete activiteit op een bepaalde dag. ‘Inzamelen geld in een
vastendoosje’ is te algemeen, maar een slotbijeenkomst of een viering in de Goede Week op
school of in de parochiekerk, waarbij de vastendoosjes ingezameld worden, leent zich daar
wel voor. Dat geldt ook voor een sponsoractie of projectdag voor een bepaald doel. Of de
musical, workshops of gastlessen in het kader van de Scholentour Vastenactie.
De 40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’ biedt de mogelijkheid om de band tussen
parochie en school aan te halen en zo het netwerk van liefde te versterken.

Aanmelden
U kunt uw diaconale activiteiten aanmelden voor vermelding op de website door een email te
sturen (liefst voor 1 maart 2019) naar: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.
Vermeld u daarbij:
 Naam activiteit
 Beknopte omschrijving van de inhoud
 Datum/data
 Tijdstip
 Locatie
 Eventueel emailadres voor informatie

Evenals voorgaande jaren zal bij de samenstelling van het overzicht ook gebruik gemaakt
worden van aankondigingen in parochiebladen, op websites en andere openbare kanalen.
Rotterdam, 31 januari 2019
Jan Maasen

PreMarriage Course

Vanaf 11 januari 2019 wordt er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een PreMarriage Course georganiseerd, en wel in Rotterdam.

Deze PreMarriage Course is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – en met een flinke scheut humor. In de zes avonden komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

Hier leest u meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie.
De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk is de cursus gebaseerd op de PreMarriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Aanmelden kan heel gemakkelijk via bovenstaande link van de Bisdom-website. De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl
Met hartelijke groet,
Tjeerd Visser
vicaris-generaal
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
t.visser@bisdomrotterdam.nl
www.bisdomrotterdam.nl

Uitreiking pauselijke onderscheiding zondag 17 februari

Op zondag 17 februari wordt in de Eucharistieviering van 9.30 uur in onze kerk, een pauselijke onderscheiding verleend.

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn en na afloop in de parochiezaal de ontvanger hiermee geluk te wensen. Er zal feestelijke koffie en thee zijn.

Beheercommissie en Pastoraatgroep van parochiekern De Goede Herder

Viering jubileum mgr van Luijn zondag 10 februari

Op zondag 10 februari zal Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. voorgaan in de Eucharistieviering in de kathedraal van Rotterdam, vanwege zijn zilveren bisschopsjubileum. Aanvang 11.00 uur. Mathenesserlaan 305, parkeren gratis. Na afloop receptie en koffie met een broodje. Indien u erbij wilt zijn graag aanmelden via 010-2815183 of a.d.jong@bisdomrotterdam.nl

Beheercommissie en Pastoraatgroep van parochiekern De Goede Herder

Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 10 februari 2019

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden

Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk.

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken.
Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt.
Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar…

Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.

Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.
Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.
De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat.

Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?

(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.)

Graag tot ziens!

Rector Walter Broeders

T: 070 – 3873804
M: 06-271 401 17
E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

Catechese voor gezinnen

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten? Met deze link kunt u een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich hier ook aanmelden.

Uw steun voor Vronesteyn

Geef de Kerk toekomst

‘Centrum Vronesteyn biedt ruimte aan diaken- en priesterstudenten die zich willen vormen om later als diaken of priester het gelaat van de barmhartige Vader te kunnen uitdragen. Barmhartigheid is de kern van ons christen-zijn. Bijzonder in het heilig Jaar van de Barmhartigheid zal deze oproep ons brengen bij de kern van ons ambt als diaken en priester.’ zegt rector Walter Broeders.

De priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor de menselijke vorming, de geestelijke vorming, de intellectuele vorming en de pastorale vorming. In Vronesteyn is ook aandacht voor de gebedstijden in de kapel, het met elkaar vieren van de eucharistie, gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen met mensen vanuit Kerk en samenleving, geloofsgesprekken, er is stilte en aandacht.

Het raam in de kapel dat door Mgr. Van den Hende is gezegend toont Christus en de apostel Petrus. Het is een afbeelding van de roeping van Petrus, op de achtergrond zijn diens broers te zien die nog aan het vissen zijn. Jezus roept hen en zegt tegen Petrus: ‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen’. En ze laten alles in de steek om Hem te volgen (Luc.5).

Word donateur
Priesters en diakens vormen op Vronesteyn is een gezamenlijke zorg van heel ons bisdom. De vitaliteit van de Kerk in het bisdom Rotterdam hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van priesters en diakens ten dienste van allen in de Kerk. Het is nodig om hen vorming en opleiding te geven die passen bij dit bijzondere dienstwerk. De kosten hiervoor zijn hoog. Deze bedragen voor studie, personeel en onderhoud van het huis € 180.000 per jaar.

Bij rector W. Broeders kunt u de gebedskaart ‘Gebeden om roepingen’ aanvragen en zo met vele anderen, in parochie of privé, meebidden om roepingen in deze tijd.

Ook uw gift is zeer welkom. Als donateur wordt u geïnformeerd en uitgenodigd bij speciale bijeenkomsten van Vronesteyn, zoals bijvoorbeeld een wijding of een donateursdag.

IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

Meer informatie via www.vronesteyn.nl

Oproep aan alle parochianen-HERHALING

Beste Parochianen,

De technologie biedt u steeds meer mogelijkheden om vlot informatie uit te wisselen. Met behulp van bijvoorbeeld e-mail kunt u in korte tijd veel mensen bereiken. E-mail is dus een handig communicatiemiddel als het gaat om effectiviteit en tijdsbesparing. Ook het secretariaat van de Goede Herder wil in voorkomend geval u graag per email informeren. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw  email adres, zo u daarover beschikt, aan ons door te geven. U kunt daarvoor gebruik maken van het contact formulier op de website of even het Secretariaat bellen, 070-5178278. Graag dan ook uw telefoonnummers (vast, mobiel) en adresgegevens doorgeven!
Achterin de kerk liggen formulieren waar u desgewenst ook gebruik van kunt maken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Het secretariaat