Meezingen met het Vocalis kerstprojectkoor?

Zing je graag zittende in de auto of in de badkamer? Hou je van meerstemmig gezongen kerstliederen? Wil je best samen zingen, maar heb je geen tijd voor een wekelijkse koorrepetitie? Lijkt het je gaaf om toch al samen zingende een optreden voor een volle kerk in kerstsfeer te verzorgen? Heb je op bovenstaande vier vragen minstens één keer met ‘ja’ gereageerd dan moet je zeker even doorlezen. Middenkoor Vocalis van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk heeft voor iedereen die van zingen houdt, parochiaan of niet-parochiaan, jong of oud(er), man of vrouw namelijk een spetterende muzikale uitdaging.

Dit koor pakt de muzikale concertdraad weer op en wil met dit kerstprojectkoor vrijdagavond 13 december om 20.00 uur in hun r.-k kerk een gratis kerstconcert verzorgen. Er is plek voor ongeveer veertig personen om deel te nemen, dus reageer snel want de eerste repetitie is al op donderdag 17 oktober van 20.00 – 22.00 uur in genoemde kerk. Elke donderdag wordt er geoefend, behalve natuurlijk op 5 december, en je mag maximaal twee keer verzuimen. Natuurlijk is de generale repetitie 12 december een verplicht kerstnummertje.

Zoek jij ook een muzikale kerstuitdaging?
Vocalis, bestaande uit veertig koorleden, wordt geleid door dirigent Aldert Prast en muzikaal begeleid door de alom bekende pianist / organist Niek van der Meij. Agnes Bol, voorzitter van Vocalis: ,,Heerlijk om met zoveel enthousiaste mensen bekende en minder bekende kerstliederen in verschillende talen te zingen. Maar ook het kinderkoor de Vrolijke Noot zal een gastoptreden verzorgen. Als men nog vragen heeft, stuur gewoon een e-mail naar onderstaand e-mailadres.”

Aanmelden kan vanaf nu door…
Stuur een e-mail naar info@vocaliskatwijk.nl met uw naam, adres, telefoonnummer en stemsoort. Deelname aan dit kerstproject kost € 30,00 ongeacht welke stem u heeft. Hierbij zijn inbegrepen de muziekmap met bladmuziek, de diverse geluidsbestanden, twee keer een ‘derde helft’ en de koffie / thee bij de acht repetities en de uitvoering. Elke deelnemer kan ook beschikken over diverse geluidsbestanden om thuis, in de auto of bij het boodschappen doen in te kunnen studeren. Maar samen oefenen voor zo’n concert en het uitvoeren, is toch eigenlijk ook onbetaalbaar! Maak voor 17 oktober het bedrag over op: Vocalis C. v. Tol, IBAN: NL33 RABO 0331 7194 79 o.v.v. kerstprojectkoor en uw naam. Bol: ,,Waar het gesproken woord ophoudt, begint de muziek! En daar kan u of jij dus bij zijn, reageer dus snel! Want bij meer aanmeldingen wordt er daarom per stemsoort een wachtlijst gemaakt.”

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Agnes Bol, voorzitster van het bestuur van middenkoor Vocalis van de parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk, zij is bereikbaar op 06-26400992 en / of agnesbol@live.nl.

Gezinsviering 7 juli

Op 7 juli a.s. zal de laatste gezinsviering van dit jaar worden gehouden in de Goede Herderkerk om 11.00 uur. Het tijdstip is zo gekozen dat aansluitend de traditionele picknick rond de schaapjes als afsluiting van het schooljaar kan worden gehouden. Ook de eerste communicanten van dit jaar worden speciaal met hun families voor deze viering uitgenodigd.
Iedereen neemt zijn/haar eigen picknick mee. Voor koffie/thee en water zal worden gezorgd.
Kapelaan Plavcic zal, omdat het vakantieseizoen aanvangt, de auto’s op de parkeerplaats van DGH één voor één zegenen voor een behouden vakantiereis. De mogelijkheid wordt geboden om per gezin een magneet met de beeltenis van de Heilige Christoffel te kopen. H. Christoffel is de beschermheilige van de reizigers.

De Pastoraatgroep van De Goede Herder

Marriage Course en Pre Marriaga Course

Vanaf 6 september en 27 september 2019 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage Course en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen en in Rotterdam.

De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – en met een flinke scheut humor. In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

Klik hier voor de Marriage Course U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie.

Klik hier voor de Pre Marriage Course U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen gebaseerd op de Marriage Course en Pre Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Aanmelden kan heel gemakkelijk via bovenstaande links van de Bisdom website. De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl
Met hartelijke groet,
Tjeerd Visser
vicaris-generaal
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
t.visser@bisdomrotterdam.nl
www.bisdomrotterdam.nl

6 juli Nationale Bedevaart Brielle

Thema: ‘Geroepen!’

Zaterdag 6 juli vindt de Nationale Bedevaart in het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum plaats aan De Rik 5 te Brielle. Onderdeel van de bedevaart is een pontificale eucharistieviering met Mgr. J.H.J. van den Hende als hoofdcelebrant. Thema is dit jaar ‘Geroepen!’. Het Koor Intermezzo verleent o.l.v Marcel van der Poel de muzikale ondersteuning van de viering.

Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats 19 Rooms-Katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie af te zweren. Op 29 juni 1867 vond hun heiligverklaring plaats.

Programma Nationale Bedevaart:
11.00 uur Pontificale eucharistieviering
13.30 uur Rozenkransgebed / Jongerenprogramma
14.30 uur Kruisweg
15.30 uur Vesperviering met processie en pelgrimszegen

Nieuw:
• Bij de Nationale Bedevaart heeft u gelegenheid om vóór in de kerk de gerestaureerde reliekschrijn te zien. Deze is in mei jl. teruggeplaatst bij de opening van het bedevaartseizoen.
• Ook is er ditmaal informatie te verkrijgen over Katholiekleven.nl (de website van de Nederlandse bisschoppen), uitgeverij Adveniat en over de Priester- en diakenopleiding Centrum Vronesteyn.

Jongerenprogramma:
Voor de jongere bedevaartgangers is er een ‘parallelprogramma’ tijdens het rozenkransgebed rond het thema “Geroepen!”.

Speciaal busvervoer:
Er zijn twee opstapplaatsen.
• HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam
Vertrektijd: 09.00 uur
• Centraal Station Rotterdam (achterzijde), Proveniersplein
Vertrektijd: 09.15 uur
Aanmelden t/m 30 juni via bisdom Rotterdam. Tel. 010 – 281 51 71 of bureau@bisdomrotterdam.nl

Openstelling en eucharistieviering:
In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag vindt om 14.00 uur een eucharistieviering plaats met biechtgelegenheid.

Tijdens de zomer openstelling is een speciaal programma opgesteld met Plechtig lof, Kruisweg en bidden van de rozenkrans op diverse data. Zie hiervoor www.martelarenvangorcum.nl.

Adres: De Rik 5 (Hoek De Rik-Kloosterweg) te Brielle.

Catechese voor gezinnen

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten? Met deze link kunt u een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich hier ook aanmelden.

Uw steun voor Vronesteyn

Geef de Kerk toekomst

‘Centrum Vronesteyn biedt ruimte aan diaken- en priesterstudenten die zich willen vormen om later als diaken of priester het gelaat van de barmhartige Vader te kunnen uitdragen. Barmhartigheid is de kern van ons christen-zijn. Bijzonder in het heilig Jaar van de Barmhartigheid zal deze oproep ons brengen bij de kern van ons ambt als diaken en priester.’ zegt rector Walter Broeders.

De priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor de menselijke vorming, de geestelijke vorming, de intellectuele vorming en de pastorale vorming. In Vronesteyn is ook aandacht voor de gebedstijden in de kapel, het met elkaar vieren van de eucharistie, gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen met mensen vanuit Kerk en samenleving, geloofsgesprekken, er is stilte en aandacht.

Het raam in de kapel dat door Mgr. Van den Hende is gezegend toont Christus en de apostel Petrus. Het is een afbeelding van de roeping van Petrus, op de achtergrond zijn diens broers te zien die nog aan het vissen zijn. Jezus roept hen en zegt tegen Petrus: ‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen’. En ze laten alles in de steek om Hem te volgen (Luc.5).

Word donateur
Priesters en diakens vormen op Vronesteyn is een gezamenlijke zorg van heel ons bisdom. De vitaliteit van de Kerk in het bisdom Rotterdam hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van priesters en diakens ten dienste van allen in de Kerk. Het is nodig om hen vorming en opleiding te geven die passen bij dit bijzondere dienstwerk. De kosten hiervoor zijn hoog. Deze bedragen voor studie, personeel en onderhoud van het huis € 180.000 per jaar.

Bij rector W. Broeders kunt u de gebedskaart ‘Gebeden om roepingen’ aanvragen en zo met vele anderen, in parochie of privé, meebidden om roepingen in deze tijd.

Ook uw gift is zeer welkom. Als donateur wordt u geïnformeerd en uitgenodigd bij speciale bijeenkomsten van Vronesteyn, zoals bijvoorbeeld een wijding of een donateursdag.

IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

Meer informatie via www.vronesteyn.nl

Oproep aan alle parochianen-HERHALING

Beste Parochianen,

De technologie biedt u steeds meer mogelijkheden om vlot informatie uit te wisselen. Met behulp van bijvoorbeeld e-mail kunt u in korte tijd veel mensen bereiken. E-mail is dus een handig communicatiemiddel als het gaat om effectiviteit en tijdsbesparing. Ook het secretariaat van de Goede Herder wil in voorkomend geval u graag per email informeren. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw  email adres, zo u daarover beschikt, aan ons door te geven. U kunt daarvoor gebruik maken van het contact formulier op de website of even het Secretariaat bellen, 070-5178278. Graag dan ook uw telefoonnummers (vast, mobiel) en adresgegevens doorgeven!
Achterin de kerk liggen formulieren waar u desgewenst ook gebruik van kunt maken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Het secretariaat