Vieringen komend weekend

Zie hiervoor het bericht van pastoor Franken op de centrale website van de Parochie H. Augustinus.

Augustinus week

Created by Readiris, Copyright IRIS 2010

https://www.degoedeherder-wassenaar.nl/2020/08/3776/

Nationale Bedevaart: Vier mee via de livestream

Ook dit jaar bent u uitgenodigd voor de Nationale Bedevaart Brielle

Normaliter komen er bij de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Maar de organisatie zorgt ervoor dat iedereen deze bijzondere dag mee kan maken. De eucharistieviering van de Nationale Bedevaart wordt live gestreamd. Zo  is het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis.

De Martelaren van Gorcum stierven vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Ook vandaag de dag worden mensen vervolgd en gedood, omdat ze getuigen van hun geloof in Jezus. ‘Getuigen van het Woord’ is het thema van de viering van de Nationale Bedevaart. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant. Bisschop Van den Hende concelebreert. De Nationale Bedevaart sluit met het thema aan bij het Jaar van het Woord van God dat wordt gehouden in het bisdom Rotterdam.

De viering van de Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 11 juli is vanaf 11.00 uur te volgen op www.martelarenvangorcum.nl. Op deze website vindt u ook informatie over de noveen die voorafgaand aan de eigenlijke feestdag van de Martelaren van Gorcum wordt gebeden op dinsdag 30 juni t/m woensdag 8 juli. U kunt dagelijks online de noveen meebidden om 14:00 uur. Op de feestdag zelf, donderdag 9 juli, is er om 14:00 uur een eucharistieviering. Ook deze plechtigheid is live te volgen via de website. Bekijk ook op zondag 28 juni het Geloofsgesprek met custos Jack Glas. Dit wordt uitgezonden om 9.45 uur op NPO2.

Geloofsgesprek zondag 21 juni 9.45 uur op NPO 2

Een gesprek met de moeder-overste van de zusters Dominicanessen in Voorschoten, zuster Regina Plat. Zij heeft een zware tijd achter de rug. Lang leek  het coronavirus het huis van de dominicanessen over te slaan, maar in mei bleek het alsnog mis. Meerdere zusters zijn overleden. Hoe gaat een moeder-overste om met zulke keiharde tegenslagen?

Bron: kro magazine

Hervatting misvieringen

Beste parochianen van de Parochie H. Augustinus,

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden uit oogpunt van hygiene, waaraan voldaan moet worden. De afgelopen week is er zeer veel werk verzet om aan deze voorwaarden te voldoen. We kunnen nu bekend maken dat we er naar streven om te starten met de  doordeweekse vieringen op 9 juni en met de weekeindvieringen in het weekeind van 13,14 juni.

U kunt hiervoor een plek reserveren zoals aangegeven elders op de website.  De Communie mag overigens pas in het weekeind van 13,14 juni worden uitgereikt. In de doordeweekse vieringen van 9 t/m 12 juni kunt u, net als in de vieringen uitgezonden via ‘live stream’, de geestelijke Communie ontvangen.

Tijdstippen weekeindvieringen 13,14 juni:

9.30 u Katwijk

9.30 u Jozef Wassenaar

9.30 u Willibrordus Wassenaar

11.00 u Voorschoten

11.00 u Oegstgeest

Rooster doordeweekse vieringen

Pastoor:                                                         

dinsdag         9.00 u   E.V. en aanbidding Voorschoten

woensdag     9.00 u   E.V. en aanbidding Willibrordus Wassenaar

donderdag    9.00 u  E.V. en aanbidding Oegstgeest

vrijdag           9.00 u   E.V. en aanbidding  Goede Herder Wassenaar

Kapelaan:

dinsdag          9.00 u   E.V. Oegstgeest

woensdag      9.00 u   E.V. Katwijk

donderdag    19.00 u  E.V. Voorschoten

vrijdag           19.00 u  E.V.  en aanbidding

Willibrordus Wassenaar 20.00 u -21.30 u

Mgr. Van Luyn:

dinsdag          9.00 u   E.V. Jozef Wassenaar

donderdag     9.00 u   E.V. Jozef Wassenaar 

Vr. groet,

namens het pastoraal team,

Pastoor Franken

Hervatting publieke vieringen in de kerk

Beste parochianen,

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden waaraan voldaan moet worden. We gaan ons uiterste best doen al die voorwaarden zo snel mogelijk te realiseren. Het is echter zo ingewikkeld, dat we niet kunnen beloven dat we begin juni halen. Houdt u daarom de website/facebookpagina van de parochie in de gaten voor de datum waarop we feitelijk de vieringen hervatten in onze parochie. (www.parochie-augustinus.nl)

Eén van die voorwaarden is het volgende: Je moet reserveren voordat je een viering kunt bijwonen. Dit is ook wat de overheid eist.

Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders. Uw parochie heeft dus een reserveringssysteem ontwikkeld. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden.

En we willen het zo eerlijk mogelijk houden. Het risico van reservering is dat iedere week dezelfde mensen zich snel aanmelden, zodat altijd dezelfde personen in de kerk zitten en anderen nooit aan de beurt komen.

Het volgende systeem geldt voor de weekeindvieringen.

Zo eenvoudig mogelijk:

Zoals u belt naar het secretariaat van uw parochiekern om bijvoorbeeld een misintentie op te geven, kunt u nu een plek in de Mis reserveren. U kunt dat ook per email doen. Gewoon, uw eigen vertrouwd secretariaat bellen of mailen. De openingstijden staan in ‘De Augustinus.’ Uw reservering moet uiterlijk donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag binnen zijn. Uw krijgt een kaart ( we noemen het geen toegangskaart maar bewijs van reservering/welkomstbewijs) die u op kunt halen op het secretariaat of die u (indien u dat aangeeft) per email ontvangt.

Zo eerlijk mogelijk:

Op grond van het tijdstip van telefoon of email wordt een lijst met volgorde van reservering gemaakt.

Voorbeeld: er zijn 90 reserveringen in juni. In juni mogen we maar dertig mensen per viering toelaten. De eerste dertig op de lijst krijgen een kaart voor de aanstaande zondag . De tweede dertig voor de zondag daarop. Enz. enz. Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen in de kerk zitten, namelijk degenen die snel reserveren. Op deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien op een andere zondag.

De kaarten zijn genummerd en vermelden ook de datum en de parochiekern. U neemt het kaartje mee als u naar de Mis gaat. Komt u met meerdere personen, dan heeft u voor elke persoon een kaart nodig.

Bij het afhalen van de kaarten ziet u meteen op welke zondag u een reservering heeft. U hoeft niet meer te informeren wanneer u aan de beurt bent.

Bij het binnenkomen van de kerk geeft u het kaartje af. U treft daar ook een poster en flyers aan met de hygiëneregels die tijdens de Mis gelden. Neem deze goed tot u!  U kunt de hygiëneregels ook van tevoren thuis nalezen op de website. (Overigens: de regels van de RIVM blijven gelden. Als u zondag verkouden wakker wordt, blijf alsjeblieft thuis ook al heeft u een reservering!)

Het stream team blijft ‘live stream’ uit onze eigen parochiekernen verzorgen. Ook als u helaas niet fysiek aanwezig kunt zijn, kunt u zo met de eigen parochie verbonden blijven tijdens de viering.

Bovenstaande geldt voor de weekeindvieringen. Dus ook indien in uw parochiekern op de zaterdagavond een viering gehouden wordt, moet u voor deze viering reserveren!

Ook voor de doordeweekse vieringen moet u zich voorlopig even van te voren telefonisch aanmelden bij het secretariaat. U hoort dan telefonisch of het aantal van dertig overschreden wordt.

Namens het pastoraal team en het crisisteam

met vr. groet

pastoor Rochus Franken

Bedevaartseizoen

Op zaterdag 9 mei zou de opening van het bedevaartseizoen van de Martelaren van Gorcum plaatsvinden. We zouden de Eucharistie vieren waarna Broeder Johan te Velde OSB een lezing zou verzorgen.

U zult begrijpen dat de plechtige opening van het seizoen niet kan doorgaan op de wijze die we voor ogen hadden. Anderzijds willen we dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Voor de lezing kunnen we een online alternatief aanbieden.

U kunt deze lezing volgen vanaf zaterdag 9 mei via het YouTube-kanaal van het bisdom. U dient zich hiervoor aan te melden, zodat we u de link kunnen sturen waarmee de video na publicatie een week bekeken kan worden. Als u zich aanmeldt, kunt u daarbij ook vragen mailen die u de inleider wilt stellen.
Aanmelden kan tot 7 mei via Annemieke de Jong (a.d.jong@bisdomrotterdam.nl).
Deze lezing is ook onderdeel van de activiteiten in het “Jaar van het Woord van God”. Broeder Johan te Velde zal in de lezing ingaan op “het Woord van God” in de liturgie en in het bijzonder op de taak van de lector of lectrice bij het lezen van het Woord van God.
Van harte wil ik u uitnodigen voor deze online-lezing.

Daarnaast wil ik u vragen om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden. Met name zouden we de lectoren en lectrices graag bereiken met deze uitnodiging.
We hopen u allen op deze wijze een goed alternatief te bieden binnen de mogelijkheden die de huidige situatie van het coronavirus ons biedt.
Met hartelijke groet,
Pastoor Jack Glas

Custos Bedevaartsoord H.H. Martelaren van Gorcum
Over de inleider:
Drs. Johan te Velde (1954) was dertig jaar lang werkzaam in het basispastoraat, de liturgische toerusting en het bisdombestuur van het bisdom Groningen-Leeuwarden. In september 2012 is hij ingetreden in de benedictijner St. Willibrordsabdij te Doetinchem. Broeder Johan te Velde schreef al eerder een brochure over de taak van lector in de liturgie. Ook kennen we hem als auteur van het boekje “Thuiskomen in de liturgie”. Dit is verkrijgbaar bij het bisdom (bureau@bisdomrotterdam.nl).

Brielle, 29 april 2020

Boodschap aan de Zorg

Rotterdam, 6 mei 2020

Aan: de medewerkers in de verpleeghuizen, de ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorg en aan mantelzorgers

We worden op dit moment gevraagd om uit veiligheid anderhalve meter afstand te houden. In uw werk en door de zorg die u verleent is dat vaak niet mogelijk. Met de videoboodschap die vandaag op de website bisdomrotterdam.nl is geplaatst wil ik u graag groeten en een hart onder de riem steken.

De boodschap is opgenomen bij het beeld van de barmhartige Samaritaan bij het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37) vertelt hoe iemand wordt overvallen door rovers die hem halfdood langs de kant van de weg laten liggen. Er komen eerst twee mensen voorbij die niet met hem in aanraking willen komen. Een priester en een leviet maken een grote boog van waarschijnlijk veel meer dan anderhalve meter. Dan komt een Samaritaan met een rijdier langs. Hij ziet de hulpeloze man en wordt tot in het diepst van zijn wezen geraakt. Hij gaat naar hem toe, tilt hem op zonder die anderhalve meter in acht te nemen en brengt hem in veiligheid.

Ik hoop dat dit beeld van de barmhartige Samaritaan mensen doet denken aan ieder die met zorg en aandacht wordt verpleegd en verzorgd en aan de toewijding die dat vraagt. Mensen die werken in de zorg worden wel in onze tijd helden genoemd. Maar het woord ‘held’ kan ook zo gauw weer verbleken. Het is tenslotte niet lang geleden dat zorgmedewerkers aandacht vroegen voor hun inkomen en waardering vanuit de samenleving.

Ik hoop en bid dat ook als het coronavirus op zijn retour raakt en we misschien een medicijn vinden om het te stuiten, de waardering voor de zorg blijft. De zieken verzorgen en nabij zijn is een werk van barmhartigheid. Dat verdient steun vanuit de samenleving met alle waardering en faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Nu en ook in de toekomst als de crisis afneemt.

Met vriendelijke groet en in gebed verbonden,

+ J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Bekijk de video op www.bisdomrotterdam.nl (https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/netwerk-van-liefde-nieuws/video-boodschap-van-bisschop-van-den-hende-aan-de-zorg)

Paasbrief

Paasbrief Nederlandse bisschoppen 08 04 2020

In de Goede Week kunt u de vieringen volgen via internet (live stream)

Tijdens de vieringen van de Goede Week kunt u de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan via deze pagina

Hieronder vindt u de tijdstippen en voorgangers

5 april                10.00u Palmzondag                                     Kapelaan + diaken Winnubst

9 april                19.00u Witte Donderdag                             Pastoor  + diaken Brink

10 april             15.00u Kruisweg                                            Diaken Winnubst + Pastoor

                           19.00u Kruishulde                                        Kapelaan

11 april              21.30u Paaswake                                         Kapelaan en diaken Brink

12 april              10.00u  Eerste paasdag                               Pastoor + diaken Winnubst