Kozakkenkoor in Katwijk

Oeral Kozakkenkoor zingt in r.k. kerk Katwijk

Het 175-jarig jubileum van de parochie van de H. Joannes de Doper in Katwijk wordt ook muzikaal gevierd. Op uitnodiging van de organiserende evenementencommissie zingt het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. de alom bekende Gregor Bak zondag 7 november om 16.00 uur in de katholieke kerk. De toegang is gratis en de kerkdeuren aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn gaan om 15.30 uur open. Aanmelden vooraf is verplicht bij het e-mailadres r.hulmer@casema.nl. Deze bruisende parochiekern gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet, ook muzikaal. Komt u ook?

Richard Hulmer, lid van de evenementencommissie: ,,Een fantastisch koor wat we al twee keer eerder in onze parochiekern hebben mogen begroeten. Dat was één keer toen ze zongen in een viering met aansluitend een toegift van een half uur met wereldlijke nummers en één keer met een echt concert. We hopen dat het nu wel allemaal kan doorgaan met alle recente coronaontwikkelingen. Daarom is aanmelden per e-mail verplicht, kunnen we ieder ook snel bereiken mocht het toch anders lopen. Geef in de e-mail alleen maar één naam en het aantal bezoekers op. En… vol is vol!”

Oeral Kozakkenkoor

Het Oeral Kozakkenkoor uit Den Haag zingt religieuze liederen uit de Russisch-Orthodoxe liturgie en folkloristische liederen uit het oude Rusland. Dit koor krijgt in binnen- en buitenland een steeds grotere bekendheid, heeft verschillende radio- en televisieoptredens verzorgd, o.a. een optreden bij Podium Witteman in 2019, en staat onder leiding van de bekende televisiepresentator, musicoloog en pianist Gregor Bak.

Het koor is de voortzetting van het koor van het Russische Oeral Kozakkenregiment, dat tot 1917 actief was en in 1924 in Parijs werd heropgericht. In 1974 is het koor in Nederland voortgezet. Het bestaat in Europa dus al meer dan negentig jaar, waarvan ruim veertig jaar nu ook in Nederland.

Onder bekwame muzikale leiding heeft het Oeral Kozakkenkoor zich ontwikkeld tot een koor van het hoogste niveau. De zangers zijn in staat fluisterzacht en toch volkomen dragend te zingen. Ook kunnen zij grote zangkracht ontwikkelen zonder dat daarbij ook maar de minste verruwing ontstaat.

Stoere Haagse kozakken

De zangers komen uit Den Haag en wijde omgeving. Tijdens werktijd zijn ze politieagent, bakker, accountant, slager, buschauffeur, sales manager of automonteur. Maar éénmaal per week tijdens repetities en natuurlijk bij de optredens transformeren ze in stoere kozakken die de mooiste liederen uit het Oude Rusland zingen, met prachtige solo’s van tenoren en baritons. Hulmer: ,,We rekenen op een goed gevulde kerk om gezamenlijk ons jubileum muzikaal te kunnen vieren. Met de nodige toegiften, zonder pauze, verwacht ik een klaterend slotapplaus zo rond half zes. En daarna natuurlijk bord op schoot bij Studio Sport, of niet?”     

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Gerard Bol, pr-contactpersoon voor de parochiekern H. Joannes de Doper. Hij is bereikbaar op 06 – 36316703 en gerardbol@live.nl.

Paasvieringen in Corona tijd

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen

De Nederlandse bisschoppen hebben zich naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de vieringen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het CIO uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken.

Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmettingen en in het licht van de persconferentie zien de bisschoppen geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen.

De Rooms- Katholieke Kerk hield zich steeds al aan de nu op de routekaart geïntroduceerde lijn voor de situatie “zeer ernstig” en dat blijft zo. De bisschoppen handhaven daarom de maatregelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ waarmee zij hun lijn sinds oktober 2020 voortzetten (dit betekent onder meer geen samenzang, bij voorkeur één cantor en maximaal vier zangers en handhaving van alle overige maatregelen inzake reservering, hygiëne en het dragen van mondkapjes).

De verlenging van de avondklok met wijziging van de aanvangstijd naar 22.00 uur betekent dat de aanvangstijden van de vieringen van het Paastriduüm – in het bijzonder van de Paaswake – zodanig worden vervroegd dat gelovigen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent dat de Paaswake daarmee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetreden.

De bisschoppen realiseren zich dat dit jaar net als vorig jaar de viering van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in alle omstandigheden wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit onder meer op de speciale website https://www.vierpasen.nl  die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

“De coronacrisis is ingrijpend voor ons allen, in de samenleving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauwgezetheid, geduld en veerkracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daarmee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend houden, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Nederlandse bisschoppen.

Livestream gezinsviering

Dit moet u weten voor u gaat luisteren naar de livestream van de gezinsviering!

De livestream van de gezinsviering van donderdag 24 december om 17.00 uur met kinderkoor De Vrolijke Noot en kapelaan Plavcic komt vanuit Katwijk en is bestemd voor gezinnen in de gehele parochie H. Augustinus.

Deze viering kunt u volgen via de link: https://youtu.be/IuKA7n45_0o. Alles is op verzoek van het pastoraal team eerder opgenomen en wel op zaterdagmiddag 19 december om 16.30 uur in de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk.

Soms zit het mee en soms…

Het is goed om te weten dat door de ziekte van de vaste muzikaal begeleider van kinderkoor De Vrolijke Noot, Niek van der Meij, die ochtend er plots zeer veel moest worden geregeld om toch de pianobegeleiding voor het kinderkoor beschikbaar te kunnen krijgen. Maar het is gelukt met dank aan Niek en dirigente en oprichtster van dit koor, Agnes Bol.

Helaas is in de hectiek van het laatste moment juist voor aanvang van de opname van deze livestream viering de microfoonopstelling niet juist geweest waardoor de pianomuziek het kinderkoor her en der overklinkt. Dat bleek pas bij het beluisteren van de nog niet afgemonteerde link van deze livestream, maar in de kerk zelf klonk het live die zaterdagmiddag bij de opnames perfect. Dus aan deze koorkinderen heeft het zeker niet gelegen en het is goed om dat hier voor uw parochiekern ook te vermelden.

Wilt u meer zien en beleven van De Vrolijke Noot?

Heeft u het online kerstconcert van dit kinderkoor gemist zondagmiddag 13 december? Dan kunt u het ook nog in deze dagen rond Kerstmis beleven want RTV Katwijk, de lokale omroep, zendt het kerstconcert (met nu wel een prachtige geluidsweergave door het ingehuurde ML Systems) op televisie uit en wel op woensdag 23 december (18.00 uur), donderdag 24 december (16.00 uur), vrijdag 25 december (12.00 uur) en zaterdag 26 december (18.00 uur).

Haal het muzikale kerstgevoel uw woonkamer binnen in deze barre tijden. Kijk, luister, beleef, geniet en waardeer hun muzikale inzet. Namens De Vrolijke Noot wens ik ieder een zalig kerstfeest toe!

Gerard Bol,

PR parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk.    

Marriage Course

Belangrijke informatie:

 • De Marriage Course wordt online gegeven.
 • De cursus begint op 22 januari (catechese avond), echter, vanwege de speciale opzet kunnen deelnemers zich uiterlijk nog op 22 januari ‘s -ochtends aanmelden.
 • De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.
 • De data zijn: 22/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 21/5 waarvan een groot deel interactieve avonden zullen zijn, telkens om 20.00 uur. Het andere deel van de in totaal 8 sessies is met hulp van de internetcursus flexibel in te plannen door de deelnemers zelf. Precieze informatie volgt op de eerste avond. 
 • Aanmelding kan via de website van het Bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course
 • Kosten: € 20,– per paar.

Veelgestelde vragen uit de parochies bij de voorbereiding voor Kerstmis

Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven.

Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerkgangers met Kerstmis?

Daar is helaas nog niet met zekerheid iets over te zeggen. Net als de overheid maken de bisschoppen zich zorgen over de huidige ontwikkeling in de cijfers van Covid-19. Deze geven op dit moment nog geen aanleiding tot hoop dat veel meer gelovigen dan het huidige aantal van 30 kunnen deelnemen aan de vieringen met Kerstmis. De overheid heeft aangegeven dat rond 8 december bekend zal worden gemaakt of de algemene richtlijnen voor samenkomsten met groepen met het oog op Kerstmis en Oud en Nieuw wel of niet versoepeld kunnen worden.
De bisschoppen vragen daarom op dit moment aan de parochies zich voor te bereiden op het vieren van Kerstmis met maximaal 30 aanwezigen, exclusief bedienaren, per viering, maar met de mogelijkheid om op te schalen naar een hoger aantal als de Covid-19 cijfers daar half december aanleiding toe geven.
De R.-K. Kerk blijft hierover in gesprek met de overheid en houdt uiteraard de parochies van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

Komt er ruimte voor openluchtvieringen en/of herderstochten en dergelijke?

De huidige overheidsregel is dat men buitenshuis met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens een groep mag vormen. De lokale overheid (gemeente, veiligheidsregio) kan hiervan afwijken en voor religieuze bijeenkomsten plaatselijk ontheffing op deze algemene overheidsregel verlenen. Dit betekent dat in beginsel openluchtvieringen, herderstochten, processies en dergelijke buiten niet plaats kunnen vinden, tenzij de plaatselijke parochie hiervoor van haar lokale overheid uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Op 18 november heeft de overheid nieuwe regels gepubliceerd over zingen. Wat betekent dit voor zingen in de R.-K. Kerk en voor koren?

Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten heeft de overheid zingen in een groep (van 2 personen of meer) vanaf 19 november 2020 verboden. Vanuit het oogpunt van godsdienstvrijheid is zingen tijdens vieringen in de kerk niet verboden, maar wordt aangeraden zeer voorzichtig te zijn.
De regels in de R.-K. Kerk blijven ongewijzigd, dat betekent dat tijdens vieringen geen samenzang plaatsvindt en zang slechts is toegestaan door één cantor of enkele zangers, zoals in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ is vastgelegd.
Oefenen door amateurkoren valt onder de algemene overheidsregel van zingen in een groep. Amateurkoren kunnen daarom niet bij elkaar komen om te oefenen.

Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit geldt niet voor gebedshuizen. Wat betekent dit voor de R.-K. Kerk?

Het eerder door de bisschoppen gegeven dringend advies, dat aanwezigen een mondkapje dragen tijdens de viering, blijft gelden. Bij voorkeur wordt het mondkapje alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.

Wat is het advies met betrekking tot verwarming van de kerkgebouwen?

Verwarming van het kerkgebouw door middel van radiatoren en vloerverwarming is mogelijk, ook tijdens de eredienst; heteluchtverwarming mag alleen vóór de viering aan, moet tijdens de viering worden uitgezet en aanwezigen dienen altijd op tenminste drie meter afstand te blijven van de vloerroosters.

Hoeveel tijd moet er tussen twee opeenvolgende vieringen worden aangehouden?

Om het risico op besmettingen te minimaliseren is het dringende advies om tussen twee vieringen contactoppervlakken goed schoon te maken en de kerk daarna te luchten/spuien. Luchten/spuien betekent dat ramen, luiken en deuren zodanig tegenover elkaar worden opengezet dat een flinke luchtstroming of – circulatie door de ruimte ontstaat. Tijdens het luchten/spuien mogen er geen mensen aanwezig zijn in de ruimte. Het advies is om tussen verschillende vieringen tenminste twee uur aan te houden om te luchten.

Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen?

Uitvaarten mogen vanaf 19 november door maximaal 100 personen worden bijgewoond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft voorlopig het aantal van maximaal 30 aanwezigen gelden.

Veelgestelde vragen uit de parochies in de voorbereiding op Kerstmis

Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven.

 1. Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerkgangers met Kerstmis?

Daar is helaas nog niet met zekerheid iets over te zeggen. Net als de overheid maken de bisschoppen zich zorgen over de huidige ontwikkeling in de cijfers van Covid-19. Deze geven op dit moment nog geen aanleiding tot hoop dat veel meer gelovigen dan het huidige aantal van 30 kunnen deelnemen aan de vieringen met Kerstmis. De overheid heeft aangegeven dat rond 8 december bekend zal worden gemaakt of de algemene richtlijnen voor samenkomsten met groepen met het oog op Kerstmis en Oud en Nieuw wel of niet versoepeld kunnen worden.
De bisschoppen vragen daarom op dit moment aan de parochies zich voor te bereiden op het vieren van Kerstmis met maximaal 30 aanwezigen, exclusief bedienaren, per viering, maar met de mogelijkheid om op te schalen naar een hoger aantal als de Covid-19 cijfers daar half december aanleiding toe geven.
De R.-K. Kerk blijft hierover in gesprek met de overheid en houdt uiteraard de parochies van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

 • Komt er ruimte voor openluchtvieringen en/of herderstochten en dergelijke?

De huidige overheidsregel is dat men buitenshuis met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens een groep mag vormen. De lokale overheid (gemeente, veiligheidsregio) kan hiervan afwijken en voor religieuze bijeenkomsten plaatselijk ontheffing op deze algemene overheidsregel verlenen. Dit betekent dat in beginsel openluchtvieringen, herderstochten, processies en dergelijke buiten niet plaats kunnen vinden, tenzij de plaatselijke parochie hiervoor van haar lokale overheid uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

 • Op 18 november heeft de overheid nieuwe regels gepubliceerd over zingen. Wat betekent dit voor zingen in de R.-K. Kerk en voor koren?

Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten heeft de overheid zingen in een groep (van 2 personen of meer) vanaf 19 november 2020 verboden. Vanuit het oogpunt van godsdienstvrijheid is zingen tijdens vieringen in de kerk niet verboden, maar wordt aangeraden zeer voorzichtig te zijn.
De regels in de R.-K. Kerk blijven ongewijzigd, dat betekent dat tijdens vieringen geen samenzang plaatsvindt en zang slechts is toegestaan door één cantor of enkele zangers, zoals in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ is vastgelegd.
Oefenen door amateurkoren valt onder de algemene overheidsregel van zingen in een groep. Amateurkoren kunnen daarom niet bij elkaar komen om te oefenen.

 • Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit geldt niet voor gebedshuizen. Wat betekent dit voor de R.-K. Kerk?

Het eerder door de bisschoppen gegeven dringend advies, dat aanwezigen een mondkapje dragen tijdens de viering, blijft gelden. Bij voorkeur wordt het mondkapje alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.

 • Wat is het advies met betrekking tot verwarming van de kerkgebouwen?

Verwarming van het kerkgebouw door middel van radiatoren en vloerverwarming is mogelijk, ook tijdens de eredienst; heteluchtverwarming mag alleen vóór de viering aan, moet tijdens de viering worden uitgezet en aanwezigen dienen altijd op tenminste drie meter afstand te blijven van de vloerroosters.

 • Hoeveel tijd moet er tussen twee opeenvolgende vieringen worden aangehouden?

Om het risico op besmettingen te minimaliseren is het dringende advies om tussen twee vieringen contactoppervlakken goed schoon te maken en de kerk daarna te luchten/spuien. Luchten/spuien betekent dat ramen, luiken en deuren zodanig tegenover elkaar worden opengezet dat een flinke luchtstroming of – circulatie door de ruimte ontstaat. Tijdens het luchten/spuien mogen er geen mensen aanwezig zijn in de ruimte. Het advies is om tussen verschillende vieringen tenminste twee uur aan te houden om te luchten.

 • Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen?

Uitvaarten mogen vanaf 19 november door maximaal 100 personen worden bijgewoond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft voorlopig het aantal van maximaal 30 aanwezigen gelden.

Alpha cursus

Wat is het doel van mijn leven? Wanneer ben ik nou echt gelukkig? Waar bestaat mijn leven eigenlijk uit als alles wegvalt?’ Het zijn allemaal vragen die juist in deze tijd omhoog kunnen komen.

Koffietjes buiten de deur, uit eten met vriendinnen en werken op kantoor, opeens kan het allemaal niet meer. Het is hartstikke logisch dat je gaat nadenken over het leven als de ‘normale dingen’ niet meer kunnen. Misschien ben je wel, net als velen anderen, gaan nadenken over het doel van je leven. Dan is Alpha Online echt iets voor jou!

Je ontmoet leuke, nieuwe mensen van achter je beeldscherm thuis. Die net als jij op zoek zijn naar antwoorden en inspiratie voor hun geloof en leven. Alpha: maak kennis met het christelijk geloof.

Inhoud

 • Introductie: bekijk een pakkende inleiding over het onderwerp van die avond.
 • Gesprek: praat, luister, ontdek en wissel uit. Stel je vragen – geen vraag is te gek – en ga erover in gesprek. Dit onderdeel vindt in kleine groepjes plaats.

Programma voor 2021

  wo13-1-202119:30 – 21:30Leven: is er meer?
  wo20-1-202119:30 – 21:30Wie is Jezus?
  wo27-1-202119:30 – 21:30Waarom stierf Jezus?
  wo3-2-202119:30 – 21:30Hoe kun je geloven?
  wo10-2-202119:30 – 21:30De Bijbel lezen: waarom en hoe?
  wo24-2-202119:30 – 21:30Bidden, waarom en hoe?
┊vr ┊za26-2-2021 27-2-202119:30 – 21:30 9:30 – 13:00Alpha-weekeinde: Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Hoe kan ik vervuld worden van de Heilige Geest?
  wo3-3-202119:30 – 21:30Hoe leidt God ons?
  wo10-3-202119:30 – 21:30De Eucharistie
  wo17-3-202119:30 – 21:30Hoe maak ik het beste van de rest van mijn leven?
  wo24-3-202119:30 – 21:30Hoe zit het met de kerk?
  wo31-3-202119:30 – 21:30Afsluiting

Gratis deelname

Alle bijeenkomsten zijn online via Zoom (https://zoom.us). Zoom kan je gebruiken op je PC, laptop, tablet of op je smartphone. Een camera, geluid en microfoon zijn vereist. Gebruik de Zoom-app op je mobiel. Windows-gebruikers kunnen het beste de Zoom Client for Meetings installeren (https://zoom.us/download).

De eerste avond is de introductie-avond. Dan kan je kijken of je mee wilt doen. Je moet je van te voren hiervoor opgeven, omdat we anders niet de link naar de Zoom-bijeenkomst kunnen sturen.

Meer informatie op https://www.facebook.com/alpha.jozefkerk

Aanmelden viaalpha.jozefkerk@hotmail.com

Nationale Bedevaart: Vier mee via de livestream

Ook dit jaar bent u uitgenodigd voor de Nationale Bedevaart Brielle

Normaliter komen er bij de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Maar de organisatie zorgt ervoor dat iedereen deze bijzondere dag mee kan maken. De eucharistieviering van de Nationale Bedevaart wordt live gestreamd. Zo  is het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis.

De Martelaren van Gorcum stierven vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Ook vandaag de dag worden mensen vervolgd en gedood, omdat ze getuigen van hun geloof in Jezus. ‘Getuigen van het Woord’ is het thema van de viering van de Nationale Bedevaart. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant. Bisschop Van den Hende concelebreert. De Nationale Bedevaart sluit met het thema aan bij het Jaar van het Woord van God dat wordt gehouden in het bisdom Rotterdam.

De viering van de Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 11 juli is vanaf 11.00 uur te volgen op www.martelarenvangorcum.nl. Op deze website vindt u ook informatie over de noveen die voorafgaand aan de eigenlijke feestdag van de Martelaren van Gorcum wordt gebeden op dinsdag 30 juni t/m woensdag 8 juli. U kunt dagelijks online de noveen meebidden om 14:00 uur. Op de feestdag zelf, donderdag 9 juli, is er om 14:00 uur een eucharistieviering. Ook deze plechtigheid is live te volgen via de website. Bekijk ook op zondag 28 juni het Geloofsgesprek met custos Jack Glas. Dit wordt uitgezonden om 9.45 uur op NPO2.

Geloofsgesprek zondag 21 juni 9.45 uur op NPO 2

Een gesprek met de moeder-overste van de zusters Dominicanessen in Voorschoten, zuster Regina Plat. Zij heeft een zware tijd achter de rug. Lang leek  het coronavirus het huis van de dominicanessen over te slaan, maar in mei bleek het alsnog mis. Meerdere zusters zijn overleden. Hoe gaat een moeder-overste om met zulke keiharde tegenslagen?

Bron: kro magazine

Hervatting misvieringen

Beste parochianen van de Parochie H. Augustinus,

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden uit oogpunt van hygiene, waaraan voldaan moet worden. De afgelopen week is er zeer veel werk verzet om aan deze voorwaarden te voldoen. We kunnen nu bekend maken dat we er naar streven om te starten met de  doordeweekse vieringen op 9 juni en met de weekeindvieringen in het weekeind van 13,14 juni.

U kunt hiervoor een plek reserveren zoals aangegeven elders op de website.  De Communie mag overigens pas in het weekeind van 13,14 juni worden uitgereikt. In de doordeweekse vieringen van 9 t/m 12 juni kunt u, net als in de vieringen uitgezonden via ‘live stream’, de geestelijke Communie ontvangen.

Tijdstippen weekeindvieringen 13,14 juni:

9.30 u Katwijk

9.30 u Jozef Wassenaar

9.30 u Willibrordus Wassenaar

11.00 u Voorschoten

11.00 u Oegstgeest

Rooster doordeweekse vieringen

Pastoor:                                                         

dinsdag         9.00 u   E.V. en aanbidding Voorschoten

woensdag     9.00 u   E.V. en aanbidding Willibrordus Wassenaar

donderdag    9.00 u  E.V. en aanbidding Oegstgeest

vrijdag           9.00 u   E.V. en aanbidding  Goede Herder Wassenaar

Kapelaan:

dinsdag          9.00 u   E.V. Oegstgeest

woensdag      9.00 u   E.V. Katwijk

donderdag    19.00 u  E.V. Voorschoten

vrijdag           19.00 u  E.V.  en aanbidding

Willibrordus Wassenaar 20.00 u -21.30 u

Mgr. Van Luyn:

dinsdag          9.00 u   E.V. Jozef Wassenaar

donderdag     9.00 u   E.V. Jozef Wassenaar 

Vr. groet,

namens het pastoraal team,

Pastoor Franken