Mededelingen

In de Goede Week kunt u de vieringen volgen via internet (live stream)

Tijdens de vieringen van de Goede Week kunt u de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan aanstaande zondag 5 april via het youtube kanaal: https://youtu.be/1TDpSYh6urk
De andere vieringen kunnen via een andere link gevolgd worden. Deze link wordt nog bekend gemaakt via deze website.
.
Hieronder vindt u het de tijdstippen en voorgangers

5 april    10.00u – Palmzondag – Kapelaan en diaken Winnubst
9 april    19.00u – Witte Donderdag – Pastoor en diaken Brink
10 april  15.00u – Kruisweg – Diaken Winnubst en pastoor
10 april  19.00u – Kruishulde – Kapelaan
11 april  21.30u – Paaswake – Kapelaan en diaken Brink
12 april  10.00u – Eerste paasdag – Pastoor en diaken Winnubst

Onderzocht wordt of het ook nu weer mogelijk is vanuit huis mee te doen met de collecte door te geven met uw smartphone via de Givt-app. Voor Katwijk en Voorschoten kan dit al. Ook hier volgt nog een mededeling over via onze website.

Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken

Ter bemoediging: Preek van pastoor Franken op zondag 29 maart 2020

De coronacrisis. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Het is een en al onzekerheid.
Er is een tekenfilmpje, een cartoon die circuleert. Een aantal mensen zit in een vliegtuig. Ze zijn op weg naar hun bestemming. Alles onder controle. Een stem klinkt over de intercom. “Mijn naam is Janssen . Ik ben uw gezagvoerder. Ik werk vandaag vanuit huis.”
Iedereen springt in paniek overeind. Er is geen piloot in de cockpit.
Dat lijkt het gevoel om ons heen. We zijn ons normale leven kwijt. We vliegen zonder piloot. Dat vinden we niet fijn. Er is veel onzekerheid. En angst. Je proeft veel angst om je heen. Iemand zei: “Er lijkt nog een ander virus te zijn. Wat zich even snel of nog sneller verspreidt als het coronavirus. Het virus van de angst.”

Hoe ga je om met angst?
Is er iets wat daartegen helpt ?
Kan geloven daarbij helpen?
Daarover gaat het vandaag. Wat geloven hier betekent en hoe dat dan werkt.

Het helpt allereerst om gewoon toe te geven dat je bang bent. In deze situatie is dat zo menselijk. “Ben je bang? Dat is oké. Dat maakt je geen slechte christen. Ga naar God. Zeg tegen Hem wat je voelt. Praat. Schreeuw. Dat helpt!

Dat is in ons dagelijks leven ook zo, toch? Als je ergens bang voor bent, dan helpt het zo als je er met iemand over kan praten. Je bent bij je huisarts. Hij zegt: ik moet je voor nader onderzoek doorverwijzen naar het ziekenhuis. Je staat buiten en het is alsof je keel dichtgeknepen wordt. Midden in de nacht slaap je niet. Alles gaat door je hoofd. Je denkt: Ik heb het allerergste.
Wat een verschil als dan er iemand is in je leven. Als je met iemand kan praten.
Iemand die luistert. Iemand die zegt: “Joh, wat er ook gebeurt, ik ben bij je. We komen er samen door heen.” Iemand die bij je is. Die naast je zit. Het is een wereld van verschil.

Dit maakt geloven het middel tegen angst. Geloof dat zegt dat er Iemand met een hoofdletter is die zegt: Ik ben bij je.

En ander woord voor geloven is vertrouwen.
Het nieuwe testament is in het Grieks geschreven. Overal waar in het Nederlandse vertaling geloof staat, staat in het Grieks een woord dat je beter met vertrouwen kunt vertalen
Geloven is vertrouwen dat er Eén is die je vasthoudt met alles wat er in je is,
aan pijn, aan twijfel, aan verdriet. Dat er Eén is die je vasthoudt met alles wat er in je is aan angst. Dat er Eén is die je vasthoudt en die je niet kan loslaten. Zo is Hij. Hij kan niet anders. Hij kan je niet loslaten.

Dat is misschien het enige medicijn tegen al de angst om ons heen. Vertrouwen. Vertrouwen is het vaccin. Vertrouwen in God die zegt: “Ik hou van jou! Ik houd je vast. Ik kan je niet loslaten, zelfs niet in het allerergste.”

In de eerste lezing ziet Ezechiël een vallei vol met beenderen van mensen die allang dood zijn. En dan opeens een belofte: God zal hun graven openen. En wat gebeurt in het evangelie? Jezus opent een graf. In het verhaal van Lazarus laat zien dat God zelfs in het allerergste –
de dood – tegen ons zegt: Ik ben bij je.
Het volgende verhaal brengt dat dichtbij. Een vrouw vertelt dat ze bij haar tante zat. Tante lag op haar sterfbed. Ze zegt tegen haar nicht: “Ze zeggen dat je alleen doodgaat, dat er niemand met je meegaat. Er kunnen nog zulke lieve mensen om je bed zitten, (En ze knijpt in de hand van haar nicht) maar de laatste reis maak je helemaal alleen.”
Tante zegt: “Dat klopt niet. Dat is niet waar. Hij heeft dat ook gedragen: mijn dood. Hij heeft het aan het kruis gedragen. Hij is in dat onbekende. Hij is er. Zelfs daar laat Hij me niet alleen. Hij wacht op me. En steekt zijn hand uit”.

Het nichtje vertelt: “Het was een lange lijdensweg. Met veel verdriet. Maar hoe vreselijk het lijden ook was. Haar laatste ogenblikken waren soms heel vredig. Alsof er inderdaad een hand uitgestoken werd.”

Update maatregelen corona virus

Bijgaand vindt u de link naar de website van ons bisdom Rotterdam, met een update van de maatregelen inzake het coronavirus.

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus

Vragen zijn welkom via e-mailadres a.d.jong@bisdomrotterdam.nl of telefonisch: 010-2815183.

Zondag 29 maart viering volgen internet (live stream)

Aanstaande zondag 29 maart kunt u de de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan via het youtube kanaal: https://youtu.be/NxePO6tbSis of via Facebook: https://www.facebook.com/H.Augustinusparochie/

Wij verzoeken u zeer dringend niet in te loggen via de website van de parochiekern H. Joannes de Doper ter voorkoming van de overbelasting van de site! Dat moeten we met elkaar zien te voorkomen. Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

Het aanvangstijdstip van de viering is 10.00 uur.

U kunt tijdens de viering ook vanuit huis meedoen met de collecte door te geven met uw smartphone via de Givt-app (zie hiervoor de instructies onder “Nieuws” voor downloaden, installeren en gebruik van de app).

Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken

Nieuwe richtlijnen van de bisschoppen van 24 maart 2020 voor parochie H. Augustinus

Op 23 maart hebben de bisschoppen, alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor onze parochie.

a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week.
De bisschoppen schrijven: “Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.”

Voorlopig zal elke zondag om 10.00 uur in de parochie H.Augustinus in besloten kring Eucharistie gevierd worden, afwisselend in steeds een andere parochiekern. De bisschoppen vragen dat daar alleen de strikt noodzakelijke mensen bij zijn; daarom zullen bij onze zondagsvieringen slechts één priester, één cantor/organist en één opname technicus aanwezig zijn.

Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een livestream. Ook de vieringen in de Goede Week zullen gestreamd worden. Wilt u weten waar u deze livestream kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus: www.parochie-augustinus.nl
Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie.

Palmtakjes kunnen na Palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.

De boetevieringen komen te vervallen; indien u een biechtgesprek wenst kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938 of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.

Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.

b) Andere liturgische vieringen.
Alle doordeweekse vieringen, inclusief Aanbidding en het bidden van de Rozenkrans, komen dus ook te vervallen. Het is helaas niet anders.

Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s. Doopvieringen worden uitgesteld.

c) Andere bijeenkomsten.
Pastorale huisbezoeken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen en worden, waar mogelijk, vervangen door telefonisch contact. Vergaderingen met meer dan drie personen vervallen. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.

d) Kerkopenstelling.
De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.
In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:

In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.
In Voorschoten (Laurentius) alle dagen tussen 11.00-12.00 uur.
In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.
De kapel van de Willibrordus is van 10 tot 17.00 uur open.
De Jozefkapel is van 10 tot 16.00 uur open.
De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.
In Oegstgeest is de Mariakapel dagelijks open.

Raadpleeg de website!

Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Helaas zijn daardoor papieren communicatiemiddelen snel achterhaald. In de tijd dat ons parochieblad bij de drukker ligt, kan er weer veel veranderd zijn. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.

Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl).

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.

Contactpersonen crisisteam:
Voor Voorschoten: Bernard Drabbe, bernard@bernarddrabbe.nl
Of via app 06 24653051
Voor Oegstgeest: Erik Flikkenschild, erik@flikkenschild.nl

Voor Wassenaar: Ton Beijersbergen, ton.beijersbergen@planet.nl
Of via app 06-42233593
Voor Katwijk: Leen de Best, l.debest@ziggo.nl

Zij vragen u wel in deze hectische tijd u tot beslist noodzakelijke communicatie te beperken. Zij hopen op uw begrip in deze.

Een speciaal mei-nummer van parochieblad De Augustinus.
Het liturgisch rooster op pagina 16-17 is in het aprilnummer vervallen, nu alle diensten tot en met 31 mei zijn afgelast. In plaats daarvan hebben we voor de kinderen kleurplaten en teksten geplaatst over de Goede Week.

Het meinummer van De Augustinus zal een speciale uitgave worden, zonder rooster en activiteiten, maar met bijdragen over het praktiseren van het geloof in tijden van corona: huiskerk, persoonlijk gebedsleven, streams, openingsuren kerk et cetera. Bovendien is mei ook Mariamaand!

Misschien wilt u nadenken over, of ideeën inbrengen voor artikelen? Uw gedachten en gebeden of (kinder)gedichten delen met de hele parochie?
Wij bekijken graag of we het kunnen plaatsen.

Namens het crisisteam, de redactie en het pastoraal team, wens ik u vrede en alle goeds en hoop dat u allen gezond zult blijven.

Pastoor Rochus Franken

De Goede Week en Pasen – richtlijnen en suggesties
Nu vanwege het Coronavirus de publieke liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen 2020 niet door kunnen gaan, volgen hieronder vanuit de Bisschoppenconferentie richtlijnen en suggesties.

Algemeen
In alle gevallen geldt:
– dat er slechts een kleine groep bijeen kan komen in een kerk of kapel, altijd zonder koor
– dat er in besloten liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen zo weinig mogelijk aanwezigen zijn in het besef dat de gelovigen uitgenodigd zijn in de geest mee te bidden en mee te vieren (‘participatio actuosa’)
– dat de hygiëne goed in acht genomen moet worden
– dat er een fysieke afstand (1,5 meter) is tussen de aanwezigen
– dat alle reeds eerder gegeven richtlijnen voor de vieringen geldend blijven.
De kerken en kapellen waar geen vieringen plaatsvinden kunnen open zijn voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje. Het is zeer wenselijk als daar ook de lezingen van de H. Schrift en gebeden liggen van de desbetreffende dag.
Aanbevolen wordt in de parochie materiaal beschikbaar te hebben waarmee gelovigen thuis, met name ook ouders en hun kinderen, de Goede Week en Pasen kunnen beleven.

Palmzondag
De priester kan met de bedienaren die voor de viering van de Eucharistie vereist zijn samenkomen voor de Eucharistie waarbij het aantal aanwezigen zoveel mogelijk wordt beperkt.
In kerken en kapellen die open zijn kunnen na Palmzondag in de Goede Week palmtakjes worden verkregen door degenen die daar komen bidden of een kaarsje opsteken. Daarnaast kan afgesproken worden dat parochianen de palmtakjes gedurende bepaalde uren komen ophalen in hun parochiekerk of parochiecentrum of dat zij gebracht worden naar ouderen en zieken.
Het water waarmee de priester de palmtakjes zegent wordt in de viering zelf gezegend en nadien wordt dit wijwater op de gepaste wijze teruggeven aan de schoot van de aarde.
Er kunnen geen Palmpasenoptochten gehouden worden.
Chrismamis
Ieder bisdom zal –met in achtneming van de algemene maatregelen– zelf regelingen treffen hoe en waar de Chrismamis gevierd zal worden. Dat geldt ook voor de verspreiding van de H.H. Oliën.
Witte Donderdag
Tijdens de besloten eucharistieviering blijft de voetwassing achterwege.
Goede Vrijdag
Het is wenselijk dat de parochianen thuis beschikken over teksten voor een kruisweg. Digitaal worden door bisdommen en op rkkerk.nl voorbeelden van teksten beschikbaar gesteld.

Paaswake
Stille zaterdag is een goede gelegenheid om voor persoonlijk gebed een kerk of kapel te bezoeken. Vanuit de kerk of kapel kunnen gelovigen eventueel een klein paaskaarsje mee naar huis nemen (de kaarsjes die anders ontstoken zouden worden in de paaswake).
Het water dat tijdens de viering gezegend wordt, dient vers te zijn.
Na de Paaswake of in de dagen daarna kunnen vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen uit de parochie(s) een gezegende paaskaars ontvangen voor hun kerk of kapel.
18 maart 2020

Publieke liturgische vieringen afgelast
Beste parochianen van de parochie H. Augustinus,

Op vrijdag 13 maart maakten de Nederlandse bisschoppen bekend dat alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast. Maandagavond 16 maart sprak premier Rutte het land op televisie toe over de coronacrisis. Duidelijk wordt dat een reële kans aanwezig is dat de crisis langer gaat duren. Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen, dit jaar worden afgelast.

Om deze reden is in de parochie H. Augustinus een crisisteam geformeerd. Het team bestaat,
naast de pastoor, de secretaris van het parochiebestuur en de webmaster, uit één vertegenwoordiger van elk dorp. De bedoeling is dat dit crisisteam zaken gaat regelen die op ons afkomen door de coronacrisis. Veel is nog onzeker. Zij zal daarover ook communiceren met de parochie en proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Woensdag 18 maart is het crisisteam voor het eerst bijeengekomen.
Daarbij zijn de volgende zaken afgesproken:

a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week
Het pastoraal team zal voorlopig elke zondag om 10.00u in besloten kring de Eucharistie vieren, afwisselend in steeds een andere parochiekern. Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een ‘life streaming’. Voor de zang tijdens de Eucharistie zal, volgens de uitdrukkelijke richtlijnen van de bisschoppen, een cantor gevraagd worden. De misintenties uit alle parochiekernen zullen in de voorbede worden meegenomen. Ook de vieringen uit de Goede Week zullen ‘gestreamd ’ worden.
Wilt u weten waar u deze ‘life streaming’ kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)
Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.
Palmtakjes kunnen na palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.
De boetevieringen komen te vervallen. Bij de door de kapelaan georganiseerde aanbidding is gelegenheid tot het persoonlijk ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Een rooster met tijdstippen volgt nog. Ook volgt nog een mededeling wanneer u in onze kerkgebouwen terecht kunt voor gebed of om een kaarsje op te steken.
Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.

b) Andere liturgische vieringen.
Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s
Doopvieringen worden uitgesteld.
De doordeweekse vieringen gaan voorlopig door. Wel zal er na afloop geen koffie gedronken worden.

c) Andere bijeenkomsten.
Pastorale gesprekken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen.
Alleen voor noodzakelijke vergaderingen komt men fysiek bijeen. Dit zijn met name de vergaderingen van het crisisteam en het pastoraal team. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.
Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)
We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.
Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken

Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Afgelasting Stille Omgang
Behalve de kerkelijke zaterdag-/zondagvieringen is ook de Stille Omgang
op 21 maart afgelast. Wat de inschrijvingen betreft zal aan diegenen die
geld hebben overgemaakt dit worden teruggestort.