Materiële zaken

De kerk, het kerkhof en overige eigendommen moeten goed worden onderhouden. De pastorale zorg, de gewijde en andere bedieningen kosten geld. Daarom is een goed beheer van financiële middelen noodzakelijk. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid van de beheerscommissie.