Lectoren, acolieten en misdienaars

Naast de gewijde ambtsdragers functioneren in de liturgie ook lectoren, die de lezingen uit de H. Schrift verzorgen en voorgaan in de voorbeden. Onze parochiekern heeft een groep lectoren, die volgens een eigen rooster dienst doen. Bovendien zijn er acolieten en misdienaars, die eveneens volgens een eigen rooster bij de dienst aan het altaar assisteren.

Contactpersoon lectoren:
• mw M.J. Tiemstra-van Berckel

De lectoren zijn:
• R.F.P.M. Kimman,
• S.D.J. van der Werf,
• W.F. Tordoir,
• Mw. M.J. Tiemstra-van Berckel
• A.E. Groeninx van Zoelen
• Mw. M.J. Hammacher-von Hombracht
• P.J. Berger

 

Contactpersoon misdienaars:
• Mw. V. Blussé-van Ravels