Kerstmis-reduced

In die tijd kondigde Keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Jozef ging naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met zijn aanstaande vrouw Maria, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een kribbe omdat er in de stadsherberg geen plaats was. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen. Hij zei: ’Wees niet bang: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Ze vertelden wat hun over het kind was gezegd. Iedereen was verbaasd, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Ook waren er inmiddels drie magiërs uit het oosten op weg gegaan, beladen met geschenken. Zij volgden de ster tot hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.