Kerkbalans: de voorbereiding

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans vergen veel tijd. In de periode januari/februari ontvangen alle parochianen een brief met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang; de opbrengst uit de actie is een belangrijk deel van onze begroting.

Zoals bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dus dat  vele parochianen weer aan de oproep gehoor geven en een bijdrage naar draagkracht leveren. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.

De Beheercommissie van De Goede Herder