Kerkbalans: wie steunt onze kerk?

Beste Parochianen,

Wie de krant leest, de televisie volgt en de radio beluistert, zal waarschijnlijk zeggen dat het verwarrende tijden zijn. Internationale onrust, bombardementen, een blijvende vluchtelingenstroom (ook al komen ze Europa moeilijk binnen) en politieke verschuivingen zijn dagelijkse kost. Voeg daarbij de klimaatontwikkelingen en een onbestendige economie, ten gevolge van de corona-perikelen, dan is het plaatje nog duidelijker.

De kerk is al eeuwen een baken in deze woelige zee, er is zelfs een Marialied met dit thema: O, Sterre der zee. Paus Franciscus spant zich in om de kerk voor te bereiden op de komende eeuwen door een vernieuwde aandacht voor de armen en alle gelovigen op te roepen hun geloof te verdiepen en de handen uit de mouwen te steken in daden van barmhartigheid.

Ook als parochie kijken we naar de toekomst. De parochiekern De Goede Herder kijkt, samen met de andere RK Kerken in Wassenaar, naar een grotere samenwerking. Zo willen we antwoord geven aan de oproep van paus Franciscus; kerk zijn en blijven, midden in de wereld, een baken in een woelige zee, ook hier, in ons mooie dorp. Om dat te kunnen, hebben we naast gemotiveerde en gelovige vrijwilligers ook middelen nodig om alles te bekostigen. De Actie Kerkbalans is een belangrijk moment in het jaar, omdat daarmee het grootste bedrag wordt ingezameld, nodig om onze begroting sluitend te krijgen.

Omdat u bij de parochiekern De Goede Herder betrokken bent, durven wij  u de vraag te stellen, wilt u overwegen om uw kerk te steunen door mee te doen met de Actie Kerkbalans. Heeft u altijd al meegedaan, mogen we u dan vragen uw bijdrage voor 2021 iets te verhogen. Dankzij uw gift blijft uw kerk in Wassenaar de komende jaren dat baken van betekenis, een plek voor rust en bezinning voor groot en klein. U mag erbij bedenken dat een gave aan de kerk een gave aan God is. Dan zou ik zeggen, geef wat u kan. Dan kunnen we samen meer doen voor Gods Koninkrijk.

Hartelijk bedankt!

De Beheercommissie van De Goede Herder

Stel een goed voornemen niet uit.

Maak vandaag uw bijdrage nog over!

Rekeningnummer Kerkbijdrage De Goede Herder: NL73 INGB 0000 0201 43