Kerkbalans van start 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De meerwaarde van de Kerk wordt zichtbaar waar mensen God ontmoeten tijdens inspirerende vieringen en omzien naar elkaar vanuit de liefde die zij van God ontvangen. Eigenlijk is de waarde van de Kerk niet in geld uit te drukken. Misschien is het juist daarom dat de actie Kerkbalans onmisbaar is voor de materiële voortgang van wat de Kerk en het geloof zo waardevol maakt. Het geloof dat we niet alleen voor onszelf mogen houden, maar waarvan we samen de dragers en verspreiders zijn.

Zo raakt Kerkbalans ook aan onze roeping als christenen. Deelname aan de actie Kerkbalans is een gift aan de kerk als gemeenschap van gelovigen die, geïnspireerd door het evangelie, daden van liefde doen. Door het kerkgebouw te bezoeken worden we gevoelig voor de liefde van God, waarna we die liefde naar buiten toe mogen uitdragen. Hoe groot of klein ook. Een gift aan de kerk is daarmee een gift aan God! U doet dit jaar toch ook mee?
Het thema van de Kerkbalans Actie 2021 is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Uw gift is meer dan welkom. Onderhoud van het kerkgebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de kerk? Doe dan mee met de actie Kerkbalans.

Door uw gift kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen

De Actie Kerkbalans wordt gehouden van 16 januari t/m 30 januari 2021.

De Beheercommissie van De Goede Herder