Kerkbalans van start

Actie Kerkbalans 2018 met klokgelui op zaterdag 20 januari van start

Christenen over de hele wereld bereiden zich op dit moment voor op het grote feest van de geboorte van Jezus: Kerstmis. Het is een moment om samen te komen met familie en vrienden. En voor velen is het een moment om naar de kerk te gaan. Dat is fantastisch, want dit grote feest heeft alles te maken met God die mens werd en de blijde boodschap verkondigde. Een boodschap van Gods liefde voor de mensen, van hoop, vrede, vergeving en zorg voor elkaar.
De parochie zet zich in voor die boodschap. Niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door. Concreet in de hulp aan kwetsbare mensen, zoals de Parochiële Caritas Instelling of ondersteuning bij de voedselbank. Maar ook met geestelijk voedsel voor de gelovigen die elk op hun eigen plaats in de maatschappij leven vanuit de christelijke boodschap.
Daarom vraagt de parochie juist in de kerstperiode aandacht voor Kerkbalans. Dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. Een geloofsgemeenschap kan alleen bestaan en haar boodschap uitdragen, als zij een plaats heeft waar mensen samenkomen; er priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers zijn die zorgen voor geestelijk voedsel; en er faciliteiten zijn die de gemeenschap ondersteunen.
20 januari is het startmoment van de Actie Kerkbalans 2018. Dan wordt aandacht gevraagd voor de financiële middelen die de parochie nodig heeft om kerk te zijn en te blijven. Mogen we je met Kerst begroeten in de kerk? En denk je alvast na over jouw steun voor de Actie Kerkbalans? Graag tot ziens in de kerk!

De Beheercommissie van De Goede Herder