Kerkbalans: Uw kerk, schenken en de fiscus

Beste Parochianen,

Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie voor hun werk. Zij leven van de giften en de bijdragen van leden. Wij zijn dan ook degenen bijzonder dankbaar van wie wij al sinds een aantal jaren een bijdrage mochten ontvangen.

Graag willen wij u er nog eens op wijzen dat giften aan uw kerk fiscaal aftrekbaar zijn en hierop wat dieper ingaan.

Het is belangrijk te weten dat zowel eenmalige als periodieke giften fiscaal aftrekbaar zijn in Box 1 (werk en woning) voor de Inkomstenbelasting.

Welke regels hanteert de Belastingdienst hierbij?       

Optie 1:

Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar. Alleen het deel van uw totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking.

Optie2:

Periodieke schenkingen voor een periode van minimaal vijf jaar of meer zijn daarentegen  wel volledig aftrekbaar voor de inkomsten belasting, ongeacht het bedrag van de schenking en de wijze van betaling, bijvoorbeeld als bedrag in één keer of als een periodieke betaling, bijvoorbeeld per maand.

Om van deze vorm van aftrek te kunnen profiteren moet u het voornemen tot periodieke schenking samen met uw kerk vastleggen in een door de Belastingdienst goedgekeurd formulier.

Uw gift is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede van uw kerk.

Wat betekent dit voor U?

U kunt dus uw bijdrage aan uw kerk verhogen zonder dat dit een extra financiële last voor u betekent.

Er van uitgaande dat Optie 1 niet voor u aantrekkelijk is geven we een voorbeeld voor Optie 2:

Stel dat uw marginale belasting (dit is de belasting die u over de top van uw inkomen betaalt) 37,1 % (het 2021 tarief voor schijf 2) bedraagt.

U kunt dan uw gebruikelijk bijdrage aan de kerk verhogen  door uw huidige bedrag te vermenigvuldigen met een factor die gelijk is aan 1 : (1,00-0,371) = 1,59. De Belastingdienst geeft u weer 37,1 % van dit bedrag terug, wanneer u het volledige bedrag van de schenking  aftrekt als gift in Box 1, zodat uw netto last hetzelfde blijft als voorheen. Rekent u maar na!

Als uw marginale belasting 49,5 % (het 2021 tarief voor schijf 3) bedraagt wordt de factor 1 : (1,00-0,495) = 1,98, enzovoort.

Wel moet u het meerdere bedrag “voorschieten” want pas in het jaar daarna krijgt u de vermindering van de belasting “uitgekeerd”. 

Wij hopen van harte dat u wilt meedoen aan deze werkwijze ten gunste van uw kerk De Goede Herder.

Een door de Belastingdienst goedgekeurd formulier kunt u hier downloaden . Na invulling kunt u dit inleveren bij het secretariaat, Stoeplaan 2, 2243 CZ, Wassenaar. Na completering door de Parochie krijgt u dit gesigneerd door de gemachtigde van de Parochie retour.

Als u nog verdere vragen heeft  of behoefte heeft aan een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Ad Ooms, financieel administrateur, tel: 070-5177306, email: ad.ooms@wxs.nl

De Beheercommissie van De Goede Herder