Kerkbalans: mijn kerk verbindt

Geachte Parochianen,

Ieder jaar wordt landelijk de Actie Kerkbalans gehouden in januari. Dit jaar is de actie van 21 t/m 31 januari met als thema “Mijn kerk verbindt”.
Voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in de ons omringende landen ontvangt de kerk in Nederland geen subsidie van de overheid voor haar werk. De kerk is daarom voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar parochianen.

De bijdragen van onze parochianen zijn rechtstreeks bestemd voor het pastorale werk in onze eigen parochiekern De Goede Herder: de aandacht en zorg voor mensen, zoals bij ziekte en overlijden, maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast worden de bijdragen gebruikt voor de vele zakelijke lasten, zoals jaarlijks terugkerend onderhoud en verwarming van ons mooie kerkgebouw, vergoedingen en benodigdheden voor vieringen en beheerskosten. Afgelopen herfst is er ook weer groot onderhoud uitgevoerd. Met dit alles zijn grote bedragen gemoeid en het wordt steeds moeilijker de begroting sluitend te krijgen. Voor het jaar 2016 verwachten wij een tekort van € 20.000.

In deze tijd is het hard nodig de boodschap van vrede en verzoening die Christus heeft gebracht uit te dragen. Paus Franciscus is een lichtend voorbeeld van iemand die deze boodschap met overtuiging aan de wereld duidelijk maakt.
Ook De Goede Herder kerk wil hierbij haar rol vervullen door een gastvrije kerk te zijn, een plaats waar wij elkaar als buurtgenoten weten te vinden. Voor sommigen zal dat wekelijks zijn bij de zondagviering, anderen komen een enkele keer per jaar. Belangrijk is dat er een kerk is in onze wijk die ons met elkaar verbindt.

Voor 2017 zijn we op zoek naar meer inkomsten voor de Actie Kerkbalans. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van onze parochianen. Om het tekort niet verder te laten stijgen, streven we naar meer donateurs. Op deze manier kunnen we onze kerk open blijven stellen voor de belangrijke momenten en gebeurtenissen in uw leven.
Mogen wij u daarom als mede-parochiaan vragen ons te helpen om de financiële positie weer gezond te krijgen. Alle bedragen zijn welkom. U bepaalt uiteraard zelf welk bedrag u maandelijks of jaarlijks kunt missen.

U kunt uw bijdrage overmaken via onze website www.degoedeherder-wassenaar.nl. Klik op de “Doneer nu”-knop (die vindt u links onderaan op de home page), vul uw gegevens en het bedrag in en betaal gemakkelijk via iDeal.
Wij hopen dat wij dit jaar mogen rekenen op uw steun, die wij zo hard nodig hebben. Graag wijzen wij er nog op dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie, zie pagina “Kerkbalans: Uw kerk,schenken en de fiscus”.

Doe mee en help om onze Goede Herder kerk als baken van verbinding in onze gemeenschap te behouden!

Bij voorbaat onze hartelijk dank, namens de Beheercommissie van parochiekern De Goede Herder,

Bas van der Vegte, vice-voorzitter Henk Otterloo, secretaris