Kerkbalans: Geef voor je kerk-Kerk zijn we samen!

Geachte Parochianen,

‘Geef vandaag voor de kerk morgen’ is het thema van de Kerkbalans 2021. Maar waar geef je eigenlijk voor? Kerkbalans gaat niet over geld alleen. De parochie, de geloofsgemeenschap heeft een grote opdracht.
‘Uw rijk kome’ bidden gelovigen in het Onze Vader. Het rijk van God waarin vrede is, waar mensen elkaar op een waardige manier ontmoeten en elkaar tot steun zijn. Daarin schuilt een opdracht voor ons allemaal.
Die opdracht kun je niet alleen vervullen. De geloofsgemeenschap is een plek waar mensen elkaar versterken. Waar ze God ontmoeten om van daaruit aan het werk gaan voor zijn rijk. Dat is heel concreet. Het pastoraal team en vrijwilligers bezoeken ouderen en zieken. Ze helpen bij voedselbanken en ondersteunen als er financiële, juridische of andere problemen zijn. Daarmee heeft een geloofsgemeenschap een belangrijke maatschappelijke functie.
Om de gemeenschap te onderhouden zijn middelen nodig. Denk aan een kerkgebouw waar mensen regelmatig samenkomen. Priesters, diakens en pastoraal werkers die de gelovigen de weg naar God wijzen en hen op weg helpen in hun taken. Maar ook communicatiemiddelen zoals een computer of telefoon zijn noodzakelijk om als gemeenschap aan die grote opdracht ‘Uw rijk kome’ te werken.
Geef daarom voor je kerk en steun je parochiekern De Goede Herder. Ook als je zelf weinig in de kerk komt, is het nuttig om te geven. Zo kan jouw geloofsgemeenschap blijven bestaan en tot steun zijn voor anderen. Help dus mee en geef aan je parochie tijdens de Kerkbalans in de actieperiode van 16 januari t/m 30 januari 2021.

De Beheercommissie van De Goede Herder