Maria vindt de twaalfjarige Jezus terug in de tempel. Jozef en Maria gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Ook toen Jezus twaalf jaar was. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de schriftgeleerden zat, terwijl hij naar hun luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ’Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ Maar hij zei tegen hen: ’Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Ofschoon zijn ouders Jezus antwoord niet hadden begrepen, sloot zijn moeder alles wat er met hem gebeurd was in haar hart.