Gedenkmuur op kerkhof “In Loco Pascuae”

Ruim een jaar nadat het Bisdom Rotterdam een “Bisschoppelijke Machtiging” verstrekte voor de bouw van een gedenkmonument, is in december 2014 het bouwwerk gereed gekomen. Het gedenkmonument is gelegen aan de rand van de aan de achterzijde van De Goede Herder gelegen begraafplaats ”In Loco Pascuae”. Mede dankzij de langjarige betrokkenheid en toewijding van de leden van de “Bouwcommissie van onze Goede Herder Kerk” is het gedenkmonument tot stand gekomen.

De Goede Herder Kerk is vanaf 2002 een Rijksmonument. Bijzonder vermelding verdient dat de stenen die in 1932 bij het gereed komen van de bouw, overcompleet waren en ruim 80 jaar zijn bewaard, nu zijn verwerkt in de gedenkmuur.

De bouw is uitbesteed en op zorgvuldige wijze, en met veel extra inzet, begeleid door Architectenbureau Veldman Rietbroek Smit uit Leiden. Remmerswaal en Looijestijn uit Wassenaar heeft de bouw gerealiseerd.

Buiten de architect en aannemer zijn velen bij de voorbereidingen en de bouw betrokkenen zoals Pastoor Hagen en het Parochiebestuur H. Augustinus, de Gemeente Wassenaar, en een aantal toegewijde vrijwilligers. De beheercommissie van De Goede Herder realiseert zich dat zonder de medewerking, toewijding en inzet van alle betrokkenen de bouw niet zou zijn geslaagd.

Op de gedenkmuur zijn nu 255 namen van de overleden parochianen, waarvan het graf in de loop der tijd is geruimd, vermeld op sierlijke bronzen platen. Die namen doen ons eerbiedig herinneren aan onze voorgangers die De Goede Herder Parochie in de loop van vele decennia mee hebben opgebouwd.

In de toekomst zullen op de muur ook de namen verschijnen van de overledenen waarvan de stoffelijke resten in een eikenhouten kistje zijn bijgezet in het ossuarium. Die mogelijkheid staat open voor alle parochianen van de H. Augustinus Parochie.