Gebedsintenties

Bijzondere intenties voor de voorbeden in de vieringen kan men opgeven bij de heer C. van der Ham, tel. 070-5178486 of 06-51797635. Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL73 INGB 0000 0201 43 onder vermelding van Misintentie en de naam van de overleden betrokkene.