Financieel beheer

De zorg voor begroting en jaarrekening berust bij de financieel beheerder, steeds na goedkeuring van de beheercommissie en het kerkbestuur. Hij wordt bijgestaan door een administrateur. De financieel beheerder draagt met behulp van een kleine werkgroep zorg voor de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’.

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van essentieel belang voor het functioneren van onze parochiekern. De actie maakt het mogelijk de Heilige Mis te verzorgen en het noodzakelijke onderhoud aan het kerkgebouw te bekostigen. Zonder een breed gedragen ondersteuning van de jaarlijkse actie Kerkbalans kan de Goede Herder kerk niet voortbestaan.

“Midden in de onrust van deze wereld klinkt een blij en gelovig woord van Paus Franciscus. Hij straalt geloof en optimisme uit en dat is heilzaam voor Kerk en wereld. De kerk is de plek waar je samenkomt en waar je herkent en herkend wordt.”

Zo willen ook wij hier in de Goede Herder Kerk zijn: een gemeenschap met liefde voor en betrokkenheid van allen.

In het voorbije jaar is een gedenkmuur gebouwd met een ossuarium om mensen van wie de graven zijn geruimd te blijven herkennen als behorend bij de gemeenschap.

Financieel beheerder: vacant

Administratie: dhr. A.J. Ooms

IBAN rekekening: NL73 INGB 0000 0201 43