Doop

De belangrijke eerste stap. Het zetten daarvan wordt begeleid door een lid van het pastorale team. Zodra er een doopdatum is gekozen, is het aan te raden ruim voor die dag contact op te nemen met de pastoor in verband met een voorbereidende ontmoeting. Aanmelden via het parochiekern secretariaat, tel. 070-5178278