Diaconie

Vanuit de bijbel kennen we traditiegetrouw de volgende ‘werken van barmhartigheid’: hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken, en doden begraven. In de 19de en begin 20ste eeuw kreeg barmhartigheid in Nederland vooral gestalte in armenzorg, ziekenzorg en het verzorgen van onderwijs. Naarmate dit werk door de overheid werd overgenomen en de verzorgingsstaat zich ontwikkelde, trok de kerk zich terug. De laatste jaren lijkt sprake van enige kentering. De overheid trekt zich terug en diaconie wordt weer tot de normale activiteiten van een parochie gerekend. Al naar gelang de concrete omstandigheden wordt hulp gegeven aan zieken, ouderen, vereenzaamden, rouwenden, vluchtelingen, asielzoekers of dak- en thuislozen.

Coördinator: vacature