Collectanten

Tijdens de vieringen van de Eucharistie wordt als regel gecollecteerd voor de instandhouding van onze parochiekern. Collecten voor bijzondere doeleinden zijn doorgaans ( kerk-) deurcollecten, die tevoren worden bekendgemaakt en in de viering toegelicht. De zorg voor de collecten berust bij het college van collectanten