Artikelen en tarieven

Tarieflijst als bedoeld in artikel 42 van het reglement voor het Rooms-Katholieke kerkhof
“In Loco Pascuae” van de Rooms-Katholieke Parochiekern “De Goede Herder” te Wassenaar, voor het jaar 2016
Nr. Artikel   Tarief, €
  EIGEN GRAVEN    
1. Het grafrecht tot het begraven en begraven houden van twee stoffelijke overschotten alsmede twee asbussen in een eigen graf voor de duur van 20 jaren 3.000
2. Het grafrecht tot het begraven en begraven houden van twee stoffelijke overschotten alsmede twee asbussen in een eigen graf voor de duur van 20 jaren in de vakken A, B en C 4.000
3. Het grafrecht tot het begraven en begraven houden van twee stoffelijke overschottenalsmede twee asbusssen in een geschakeld eigen graf voor de duur van 20 jaren
De onder 1 tot en met 3 genoemde tarieven zijn exclusief levering van grafteken
2.250
4. Het recht tot plaatsing van een grafteken, voor welke plaatsing de goedkeuring van de beheerder moet worden aangevraagd 250
5.a Verlenging van het grafrecht op een gewoon eigen graf voor de duur van 10 jaren 1.500
5.b Verlenging van het grafrecht, voor een eigen graf  in vakken A, B en C, eveneens voor de duur van 10 jaren 2.000
6. Jaarlijkse bijdrage in de kosten voor het algemeen onderhoud van het kerkhof per graf 60
7. Het bijzetten van  asbussen in een eigen graf, als bedoeld in artikel 3 lid 4 van het reglement, per  asbus                             500
ALGEMENE GRAVEN
8. Het begraven van een overledenen in een algemeen graf voor de duur van 10 jaar
Het onder 8 genoemde tarief is exclusief levering van een gedenkteken
500
8.a Het begraven van een onvoldragen vrucht of doodgeborene in vak H. voor 20 jaar 250
8.b Het begraven van een onvoldragen vrucht of doodgeborene in kelder 201 voor 20 jaar 250
8.c Het begraven van een overleden kind van 0 tot 5 jaar in kelder 202/203 voor 20 jaar 375
8.d Het begraven van een overleden kinderen van 5 tot 10 jaar in kelder 204/205 voor 20 jaar
Het  onder 8.b, 8.c en 8.d genoemde tarief is inclusief een algemeen gedenkteken
750
9. De jaarlijkse bijdrage in de kosten voor het algemeen onderhoud van het kerkhof per
grafplaats in een algemeen graf
35
10. Het recht tot plaatsing van een naamplaatje, voor welke plaatsing de goedkeuring
van de beheerder moet  worden aangevraagd
50
URNENBEWAARPLAATS
11. Het grafrecht tot het plaatsen en geplaatst houden van twee asbussen in een eigen nis in de urnenbewaarplaats
voor de duur van 20 jaren
1.000
12. Verlenging van het grafrecht op een eigen nis voor de duur van 10 jaren 500
13. Het plaatsen van een asbus in een algemene nis voor de duur van 20 jaar 500
14.a Het openen en sluiten van de nis t.b.v. bijzetting en aanpassen sluitplaat
De onder 11 en 13 genoemde tarieven zijn inclusief levering een sluitplaat doch exclusief gravering van  deze sluitplaat.
100
14.b Plaatsingsrecht van de tekst 100
UITVAART en BEGRAFENIS
15.a De bijdrage in de kosten voor het openen voor de uitvaart en sluiten na de uitvaart van een graf alsmede het opnemen en herplaatsen  van de daarbij behorende graftekens zijn afhankelijk van het aantal noodzakelijke werkuren: gemiddeld kan men rekenen op
Indien naar het oordeel van het bestuur dan wel van de beheerder bijzondere technische voorzieningen dienen te worden getroffen, worden de daaraan verbonden kosten op basis van het aantal noodzakelijke werkuren doorberekend.
550
15.b Toeslag voor uitvaarten op zaterdag voor de op de onder punt 14 genoemde kosten 250
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met J.P.Eijs – beheerder kerkhof, Oud Wassenaarseweg 16, 2243 BV – Wassenaar, tel.070-517 61 78