Wat eten we vandaag?

Kaart wordt geladen...

Datum / Tijd
di 23 februari
20:00 - 22:00

Locatie
Pastorie Willibrordkerk
Rhijngeesterstraatweg 35
2341 BR Oegstgeest

Categorie


 

Want Ik had honger

en jullie hebben Me te eten gegeven,

Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven,

Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.

Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed,

Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien,

Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.

Mt. 25, 35-36

Paus Franciscus heeft een Heilig Jaar van de Barmhartig-heid afgekondigd. Het startte 8 december 2015, de 50ste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en eindigt op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal). In dit Jaar van Barmhartigheid zullen we in onze parochie volop aandacht besteden aan de werken van barmhartigheid. Kent u ze nog? Het zijn:

 • De hongerigen voeden.
 • De dorstigen laven.
 • Vreemdelingen opnemen.
 • Naakten kleden.
 • Zieken bezoeken.
 • Gevangenen bezoeken.
 • De doden begraven.

 

In februari schenken we aandacht aan ‘de hongerigen voeden’. Als we om ons heen kijken, lijkt het er bij eerste aanblik op dat er geen mensen zijn die honger lijden en dat iedereen hier in Nederland het goed heeft. De werkelijkheid is helaas anders. Er is wel degelijk armoede in Nederland, en honger. Inwoners van de gemeente Katwijk die €180,- of minder per maand overhouden ná aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, licht en water kunnen een beroep doen op de Voedselbank Katwijk. Voor elk gezinslid komt er €70,- bij. Een gezin van 4 personen met een besteedbaar inkomen van € 390 of minder komt in aanmerking voor een voedselpakket. Uit die € 390 moeten alle verdere kosten worden betaald.

Wat?

Een inleiding door mevrouw Marleen van der Gugten over het werk van de voedselbank Katwijk:

  • Is er met de inhoud van het wekelijkse voedsel-pakket een goede gezonde maaltijd te koken? Of is aanvulling daarvan, uit het beperkte gezins-budget, nodig? Mevrouw Annelies Cremers, diëtiste, gaat met ons in gesprek hierover.
  • Hoe komen dak- en thuislozen aan een maaltijd? Inleiding door Klaas Koffeman, straatpastor in Den Haag.
  • Kort gebedsmoment aan het begin en het einde van de avond.

Waar?

Pastorie Willibrordkerk, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest. Voor wie er nog niet eerder was: we nemen de achterdeur, die grenst aan de keuken van de pastorie. U rijdt met de auto op het parkeerterrein als het ware om de kerk heen.

Opgave vooraf?

Ja graag! Liefst per mail: wutstruus@gmail.com of anders 06 23 13 35 01. (Handig voor de indeling van de zaal en voor het klaarzetten van koffie en thee.)

De Stichting Voedselbank Katwijk is een organisatie met als doelstelling iets te doen aan verspilling van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede.

De voedselbank draait volledig op vrijwilligers en streeft ernaar om mensen te helpen die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Het Straatpastoraat Den Haag leent een luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappe-lijke opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven. Daarbij is er respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Een belangrijk ankerpunt in het werk van het straatpastoraat zijn de wekelijkse viering en maaltijd op vrijdagmiddag in het stadsklooster aan het Westeinde.