Orientatiedag Vronesteijn

Kaart niet beschikbaar

Datum / Tijd
zo 13 maart
14:00 - 17:00

Categorie


Zondag 13 maart a.s. vindt de jaarlijkse Oriëntatiedag voor (jonge) mannen die belangstelling hebben voor het ambt van priester (ongehuwd) of diaken (gehuwd/ongehuwd). Deelnemers aan deze dag zijn te gast op het Centrum voor Diaken– en Priesteropleiding Vronesteyn, waar zij zullen kennismaken met rector Walter Broeders en met Paul Schuurmans, de bisschoppelijk gedelegeerde voor de permanent diakens. De deelnemers krijgen informatie over de opleiding en er is gelegenheid in gesprek te gaan met studenten.

Priesteropleiding

De priester wil leven in navolging van Jezus Christus. Hij brengt God ter sprake in onze samenleving en deelt als voorganger van de geloofsgemeenschap het geloof met mensen. Hij verkondigt de bevrijdende boodschap van het evangelie en is bedienaar van de sacramenten, waarvan de Eucharistie de kern vormt. Walter Broeders, rector van Vronesteyn: “De priester in deze tijd is de man die met zijn geloof  in God, zijn passie voor de Kerk en zijn betrokkenheid met de medemens de liefde van God gestalte geeft.”

Diakenopleiding

Een diaken is een gewijde ambtsdrager, die zich naast pastorale en liturgische taken met name richt op zorg voor de kwetsbare mensen binnen de geloofsgemeenschap en in de samenleving. Het ambt van permanent diaken staat open voor gehuwde en ongehuwde mannen en mag zich de laatste jaren verheugen in een toenemende belangstelling.

Paul Schuurmans, diaken en bisschoppelijk gedelegeerde voor de permanent diakens, typeert zijn roeping als volgt: “Diaken zijn is met Gods genade en samen met de geloofsgemeenschap op weg gaan om er te zijn voor de ander”.

Rector Broeders:  “God is met iedereen bezig. Sommige mensen roept Hij om priester of diaken te worden. De Oriëntatiedag is de gelegenheid om hierover te spreken met leden van de staf en met studenten.”

Tijdens de jaren van opleiding en vorming onderzoeken priesterstudenten en diakenstudenten met hulp van anderen in de Kerk of het inderdaad hun roeping is om priester of diaken te worden.

De Oriëntatiedag vindt plaats op zondag 13 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur op het Centrum Vronesteyn voor de Priester- en Diakenopleiding van het bisdom Rotterdam, Park Vronesteyn 14 te Voorburg. Het betreft een besloten bijeenkomst. Aanmelding via:

Rector Walter Broeders

T: 070 387 3804

E: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl

Voor meer informatie over roeping tot het priesterschap en diaconaat zie:

‘Gesprek met rector Walter Broeders’

http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/150130OriëntatiedagVronesteyn2015.aspx.