Ontmoetingsdag kerktoetreders

Kaart niet beschikbaar

Datum / Tijd
za 6 juni
10:30 - 14:30

Categorie


De diocesane ontmoetingsdag voor kerktoetreders vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 juni 2015 in de Bedevaartskerk, De Rik 5 (hoek Kloosterweg) te Brielle. Deze bijeenkomst zal in Brielle plaatsvinden omdat dit een bijzondere plek van geloof is in ons bisdom. Daar zijn op 9 juli 1572 negentien rooms katholieke geestelijken omwille van hun geloof om het leven gebracht. Zij staan nu bekend als de Martelaren van Gorcum.
De bijeenkomst zal dit jaar plaatsvinden als onderdeel van het Laurentiusjaar dat op 15 november 2014 gestart is. In 2013 vierde de wereldkerk het Jaar van het Geloof en vorig jaar stond in het bisdom Rotterdam het thema Daden van Liefde centraal. In het leven van de heilige diaken Laurentius komen geloof en daden van liefde op inspirerende wijze bij elkaar. Het thema van de kerktoetredersdag is dit jaar “Alles zal helder worden in het licht”. Woorden van de Heilige Laurentius die hij vlak voor zijn marteldood gezegd zou hebben.
U zult niet alleen bisschop van den Hende ontmoeten, maar ook andere gelovigen, waaronder recente kerktoetreders uit andere delen van ons bisdom. Ontmoeting is van beslissend belang bij een levend geloof, niet alleen ontmoeting met anderen in de bredere geloofsgemeenschap, maar uiteraard ook ontmoeting met Jezus Christus, onze Verlosser. Daarom vieren wij de H. Eucharistie. Het is belangrijk te ontdekken en te bevestigen dat wij als gelovigen deel uitmaken van een groter geheel, dat van het bisdom Rotterdam én van de wereldkerk.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

10.30 uur:             Ontvangst met een kopje koffie of thee

11.00 uur:             Eucharistieviering met bisschop Van den Hende

12.30 uur:             Lunch met gelegenheid tot het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

14.30 uur:             Einde ontmoetingsdag

Voorafgaand aan de eucharistieviering is er van 9.30 – 10.15 uur gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening. Ter plekke is een aantal priesters beschikbaar.
De dag is bedoeld voor hen die in 2014/2015 tot de Rooms Katholieke Kerk zijn toegetreden. Uiteraard zijn ook peters en meters, familieleden, begeleiders en belangstellenden uit uw eigen parochie welkom tijdens de eucharistieviering en de aansluitende lunch.U kunt zich tot 21 mei 2015 inschrijven door een email aan <pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl>onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en parochie..