125 jaar Rerum novarum

Kaart wordt geladen...

Datum / Tijd
vr 29 april
13:00 - 17:00

Locatie
Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
2271 HS Utrecht

Categorie


Sociale encycliek voor een menswaardige toekomst van economie en arbeid

De encycliek Rerum novarum van paus Leo XIII verscheen 125 jaar geleden in 1891. Met deze
encycliek reageerde de paus op de veranderingen in samenleving, politiek en economie: de
opkomst van het vrije kapitalisme zorgde voor grote ongelijkheid tussen sociale klassen en voor zeer slechte leef- en werk-omstandigheden van de arbeiders. De Paus formuleerde als oplossing voor deze sociale kwestie een middenweg. Eigendom was toegestaan, maar mocht niet exclusief voor een bepaalde groep ter beschikking blijven. Arbeiders mochten zich verenigen in vakbonden om te ijveren voor hun rechten, en de overheid moest die rechten beschermen. Deze  encycliek baande de weg voor de bijdrage van de katholieken aan de opbouw van en goede en  rechtvaardige samenleving.
Om het verschijnen van deze encycliek te herdenken wordt op 29 april een jubileumbijeenkomst
georganiseerd in het Catharijneconvent te Utrecht. Wat is de actualiteit van deze encycliek voor de huidige sociale kwestie? Want ook nu zorgen veranderingen in politiek, samenleving en  economie voor onrechtvaardige verdeling van de welvaart in de samenleving en voor onzekere,  kwetsbare economische posities. De overheid trekt zich verder terug, de bescherming van werkenden en werkzoekenden neemt af, en privaat vermogen wordt steeds meer geconcentreerd.
Wat heeft het sociale gedachtegoed van de katholieke kerk hierover te zeggen? Over deze vraag
is een essaywedstrijd georganiseerd voor studenten. Op de prijswinnende essays zal worden
gereageerd door mensen die mede beslissen over het huidige beleid.

Datum: 29 april 2016 | Plaats: auditorium Museum Catharijneconvent
Adres: Lange Nieuwstraat 38, Utrecht | Graag aanmelden op www.socires.nl/rerumnovarum

Deur open 13:00uur

13:30 Presentatie van het winnende essay
14:00 Reactie Harry van de Kraats
14:30 Pauze
14.45 Reactie Patrick Fey
15:15 Reactie Ronald Jeurissen
15:45 Plenaire discussie
16:15 Overhandiging prijzen door Mgr. Punt,bisschop van Haarlem-Amsterdam

Drs. Patrick Fey is voorzitter van CNV overheid & publieke diensten
Prof. dr. Ronald Jeurissen is hoogleraar business ethics aan Nyenrode Universiteit
Mr. Harry van de Kraats is directeur van het Algemeen Werkgeversverbond Nederland