Hervatting misvieringen

Beste parochianen van de Parochie H. Augustinus,

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden uit oogpunt van hygiene, waaraan voldaan moet worden. De afgelopen week is er zeer veel werk verzet om aan deze voorwaarden te voldoen. We kunnen nu bekend maken dat we er naar streven om te starten met de  doordeweekse vieringen op 9 juni en met de weekeindvieringen in het weekeind van 13,14 juni.

U kunt hiervoor een plek reserveren zoals aangegeven elders op de website.  De Communie mag overigens pas in het weekeind van 13,14 juni worden uitgereikt. In de doordeweekse vieringen van 9 t/m 12 juni kunt u, net als in de vieringen uitgezonden via ‘live stream’, de geestelijke Communie ontvangen.

Tijdstippen weekeindvieringen 13,14 juni:

9.30 u Katwijk

9.30 u Jozef Wassenaar

9.30 u Willibrordus Wassenaar

11.00 u Voorschoten

11.00 u Oegstgeest

Rooster doordeweekse vieringen

Pastoor:                                                         

dinsdag         9.00 u   E.V. en aanbidding Voorschoten

woensdag     9.00 u   E.V. en aanbidding Willibrordus Wassenaar

donderdag    9.00 u  E.V. en aanbidding Oegstgeest

vrijdag           9.00 u   E.V. en aanbidding  Goede Herder Wassenaar

Kapelaan:

dinsdag          9.00 u   E.V. Oegstgeest

woensdag      9.00 u   E.V. Katwijk

donderdag    19.00 u  E.V. Voorschoten

vrijdag           19.00 u  E.V.  en aanbidding

Willibrordus Wassenaar 20.00 u -21.30 u

Mgr. Van Luyn:

dinsdag          9.00 u   E.V. Jozef Wassenaar

donderdag     9.00 u   E.V. Jozef Wassenaar 

Vr. groet,

namens het pastoraal team,

Pastoor Franken