Bedevaartseizoen

Op zaterdag 9 mei zou de opening van het bedevaartseizoen van de Martelaren van Gorcum plaatsvinden. We zouden de Eucharistie vieren waarna Broeder Johan te Velde OSB een lezing zou verzorgen.

U zult begrijpen dat de plechtige opening van het seizoen niet kan doorgaan op de wijze die we voor ogen hadden. Anderzijds willen we dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Voor de lezing kunnen we een online alternatief aanbieden.

U kunt deze lezing volgen vanaf zaterdag 9 mei via het YouTube-kanaal van het bisdom. U dient zich hiervoor aan te melden, zodat we u de link kunnen sturen waarmee de video na publicatie een week bekeken kan worden. Als u zich aanmeldt, kunt u daarbij ook vragen mailen die u de inleider wilt stellen.
Aanmelden kan tot 7 mei via Annemieke de Jong (a.d.jong@bisdomrotterdam.nl).
Deze lezing is ook onderdeel van de activiteiten in het “Jaar van het Woord van God”. Broeder Johan te Velde zal in de lezing ingaan op “het Woord van God” in de liturgie en in het bijzonder op de taak van de lector of lectrice bij het lezen van het Woord van God.
Van harte wil ik u uitnodigen voor deze online-lezing.

Daarnaast wil ik u vragen om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden. Met name zouden we de lectoren en lectrices graag bereiken met deze uitnodiging.
We hopen u allen op deze wijze een goed alternatief te bieden binnen de mogelijkheden die de huidige situatie van het coronavirus ons biedt.
Met hartelijke groet,
Pastoor Jack Glas

Custos Bedevaartsoord H.H. Martelaren van Gorcum
Over de inleider:
Drs. Johan te Velde (1954) was dertig jaar lang werkzaam in het basispastoraat, de liturgische toerusting en het bisdombestuur van het bisdom Groningen-Leeuwarden. In september 2012 is hij ingetreden in de benedictijner St. Willibrordsabdij te Doetinchem. Broeder Johan te Velde schreef al eerder een brochure over de taak van lector in de liturgie. Ook kennen we hem als auteur van het boekje “Thuiskomen in de liturgie”. Dit is verkrijgbaar bij het bisdom (bureau@bisdomrotterdam.nl).

Brielle, 29 april 2020