Uitreiking pauselijke onderscheiding zondag 17 februari

Op zondag 17 februari wordt in de Eucharistieviering van 9.30 uur in onze kerk, een pauselijke onderscheiding verleend.

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn en na afloop in de parochiezaal de ontvanger hiermee geluk te wensen. Er zal feestelijke koffie en thee zijn.

Beheercommissie en Pastoraatgroep van parochiekern De Goede Herder