Welkom

Welkom op de website van De Goede Herder, parochiekern in Wassenaar – Zuid.

 

WELKOM AAN ALLEN

Als interesse in onze Parochie Kerk De Goede Herder, uw geloof, interesse in ons gebouw, het interieur of er een andere reden is die u op onze website brengt, voel u welkom!

Reeds sedert de jaren 20 van de vorige eeuw komt op de plaats waar nu onze bijzondere kerk staat, een Rooms Katholieke groep gelovigen bij elkaar om elke zondag hun geloof te delen en te beleven in een H. Eucharistieviering.

Ook indien u niet gelovig bent of Rooms Katholiek en alleen geïnteresseerd om een andere reden, bent u evenzeer en even welkom!

Onze Goede Herder Kerk is een plaats die door allen die vanuit hun roeping of als vrijwilliger zijn betrokken, levend wordt gehouden.

Ook indien u tijdelijk in Wassenaar en Den Haag of omgeving verblijft , kunt u zich evenzeer welkom voelen om zondag de H. Mis te bezoeken.

U kunt meer specifieke informatie over onze kerk en diensten vinden op deze website. Aarzelt u niet bij vragen te mailen naar: herder20@bart.nl of te bellen op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar: 070 517 82 78.

 

GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND

De parochie ‘De Goede Herder’ werd officieel opgericht op 15 mei 1923 bij besluit van de toenmalige Bisschop van Haarlem, Mgr Callier. Enkele maanden tevoren was de in Rotterdam werkzame kapelaan Ch. N. Meijsing benoemd tot kapelaan van de Sint Willibrordusparochie en belast met het nemen van de voorbereidende maatregelen voor het oprichten van een nieuwe Wassenaarse parochie in het gedeelte van de gemeente, dat toen werd aangeduid als ‘Park de Kieviet’ en ‘Park Oud Wassenaar’. Het aantal katholieke gezinnen binnen de toekomstige nieuwe parochiegrenzen bedroeg op dat moment 127, een gering aantal. In ditzelfde jaar echter werd de tramverbinding tussen Den Haag en Wassenaar geopend, hetgeen ongetwijfeld de vestiging in deze gemeente zou stimuleren.

In 1923 werd voor N.Fl.120.000 een stuk grond gekocht waarop nu de kerk, de pastorie en de Pius X-hof gevestigd zijn. Besloten werd een noodkerk in te richten. De keuze viel op de stal van de boerderij ‘De Driesprong’, die als zodanig werd verbouwd en plaats bood aan 350 personen. De bijbehorende woning van de boerderij werd ingericht als pastorie.
Op 21 mei 1923 werd het sfeervolle kerkje ingewijd. Kapelaan Meijsing was inmiddels benoemd tot pastoor. Architect Van der Laan ontving de opdracht tot bouw van het nieuwe kerkgebouw in de vorm van aloude eenvoudige basilica-stijl. Op 15 augustus 1929 werd de eerste steen gelegd. Per 10 april 1932 werd het nieuwe Kerkgebouw geconsacreerd.

De Driesprong is een prachtige locatie met onze kerk, een school en twee huizen, waaronder een historische boerderij en begraafplaats met een monument voor overledenen en stukjes bos en tuin.