Welkom

Welkom op de website van De Goede Herder, parochiekern in Wassenaar – Zuid.

De parochie ‘De Goede Herder’ werd officieel opgericht op 15 mei 1923 bij besluit van de toenmalige Bisschop van Haarlem, Mgr Callier. Enkele maanden tevoren was de in Rotterdam werkzame kapelaan Ch. N. Meijsing benoemd tot kapelaan van de Sint Willibrordusparochie en belast met het nemen van de voorbereidende maatregelen voor het oprichten van een nieuwe Wassenaarse parochie in het gedeelte van de gemeente, dat toen werd aangeduid als ‘Park de Kieviet’ en ‘Park Oud Wassenaar’. Het aantal katholieke gezinnen binnen de toekomstige nieuwe parochiegrenzen bedroeg op dat moment 127, een gering aantal. In ditzelfde jaar echter werd de tramverbinding tussen Den Haag en Wassenaar geopend, hetgeen ongetwijfeld de vestiging in deze gemeente zou stimuleren.

In 1923 werd voor N.Fl.120.000 een stuk grond gekocht waarop nu de kerk, de pastorie en de Pius X-hof gevestigd zijn. Besloten werd een noodkerk in te richten. De keuze viel op de stal van de boerderij ‘De Driesprong’, die als zodanig werd verbouwd en plaats bood aan 350 personen. De bijbehorende woning van  de boerderij werd ingericht als pastorie.

Op 21 mei 1923 werd het sfeervolle kerkje ingewijd. Kapelaan Meijsing was inmiddels benoemd tot pastoor. Architect Van der Laan ontving de opdracht tot bouw van het nieuwe kerkgebouw in de vorm van aloude eenvoudige basilica-stijl. Op 15 augustus 1929 werd de eerste steen gelegd. Per 10 april 1932 werd het nieuwe Kerkgebouw geconsacreerd.